TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

13 – 17 Kasım 2017 Haftası BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Süreci İçin İletilen Sorular ve Yanıtları

Güncelleme Tarihi 22.11.2017

STGM'nin yürüttüğü BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı başvuru süreci için 13 - 17 Kasım tarihleri arasında sorulan soru ve yanıtları aşağıda ve ekte bulabilirsiniz. Programı buradan inceleyebilir, rehberi inceledikten sonra sorularınızı birlikte@stgm.org.tr adresine  22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar iletebilirsiniz. Bu adrese gönderilen sorular ve cevapları tek bir belgede toplanarak, takip eden haftanın başında STGM internet sitesinden yayımlanacaktır. 

destek

Soru:

Halihazırda faaliyet gösteren bir vakıf olarak yerel STÖ’ler ile ilgili açılan hibe programına nasıl başvurabiliriz?

Cevap:

Başvuru formu, formun doldurulması gereken ekleri ve Başvuru Rehberi Madde 4.2’de sıralanan başvuru sırasında iletilmesi gereken diğer belgeleri içeren başvuru evrakların STGM’ye son başvuru tarihinden önce tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere, başvuru sırasında iletilmesi gereken ek belgelerin listesine ve BİRLİKTE Programı’na ilişkin diğer bilgilere BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Program Başvuru Rehberı̇’nden ulaşabilirsiniz.


 

 Soru:

XX derneği adına yazıyorum.  …. Şehrinde şube olarak çalışıyoruz, dernek merkezinin tüzüğüne bağlıyız ancak kendi yönetim kurulumuz, bütçemiz vb. mevcuttur.  Bu noktada programa başvuru yapabilir miyiz?

Cevap:

Program Başvuru Rehberi’nin “3.1.1 Bileşen 1’e Kimler Başvurabilir?” ve “3.2.1 Bileşen 2’ye Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümlerinde belirtildiği üzere Ulusal STÖ’lerin ayrı bir tüzel kişiliği olmayan şube ve temsilcilikleri bu program kapsamında başvuruda bulunamazlar.

Dernekler Kanunu Madde 2-h) Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi; i) Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi, ifade eder.


 

Soru:

2015 Aralık ayında kurulmuş yerel bir derneğiz. 2015 ve 2016 yılı bilançolarımız mevcut.  

Birlikte Destek Programı Başvuru Rehberi 4.2- "Başvuruda Hangi Evraklar İletilir?" bölümünde "Geçtiğimiz 3 yıl için (2014,2015,2016 dönemi için) beyanname örneği" istenmektedir. 

Dernek olarak 2015 yılında kurulduğumuz için 2014 yılı bilançomuz yok. Destek programına başvuru yapabilir miyiz?

Cevap:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, iki yıl önce kurulmuş bir dernek de programa başvuru yapabilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


 

 Soru:

2017 içerisinde kurulmuş bir vakıf için başvuru yapabiliyor muyuz? Rehberlik programı için ayrı bir başvuru gerekiyor mu? Tahmini giderleri yazdıktan sonra harcama yapıldıktan sonra mı ödemeler yapılacaktır?

Cevap:

Başvuru için uygunluk kriterleri arasında başvuru sahibinin kuruluş tarihi açısından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Temmuz 2017’de kurulan bir dernek de programa başvuru yapabilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

Rehberlik programı için ayrıca bir başvuru iletilmeyecek, hibe programından faydalanacak tüm STÖ’ler aynı zamanda bu rehberlik programının bir parçası olacaklardır. Bu nedenle, bu rehberlik programının gereklerini yerine getirmek konusunda gerekli idari/yönetimsel sorumluluğu taahhüt etmek programın bir önkoşuludur.

BİRLİKTE Kurumsal destek programının her uygulama yılı için öngörülen tahmini hibe miktarının %80’lik bölümü hibe sözleşmenin imzalanmasını takiben 15 gün içinde Faydalanıcının belirttiği hesaba avans ödemesi olarak gönderilir.


Soru:

2015 yılında kurulan bir STK Birlikte Hibe Fonuna başvuruda bulunabilir mi?

Cevap:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2015 yılında kurulmuş bir dernek de programa başvuru yapabilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


Soru:

Derneğimiz 2017 yılında kurulmuştur. Geçmiş 3 yıla ilişkin mali tablolarımız bulunmamaktadır. Geçmiş mali verilerimiz bulunmasa da 8 Ocak 2017 tarihinden başvuru süresi son bulunan "Birlikte" Yerel STÖ'ler Kurumsal Destek Programı'na başvurmamız uygun mudur?

Cevap:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2017 yılında kurulmuş bir dernek de programa başvuru yapabilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


Soru:

2017 yılı mayıs ayında kurulmuş sığınmacı/mülteci alanında çalışan bir derneğiz. 

1)Yeni kurulmuş olmamız başvurmamız için uygun mudur?

2) İnsan kaynakları kapsamında kurucu ve yönetim kurulu üyelerimizden birinin projede istihdamını yapabilir miyiz?

3)İnsan kaynakları bütçesi toplam bütçenin oransal olarak ne kadarına denk gelmelidir

Cevap:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2017 yılında kurulmuş bir dernek de programa başvuru yapabilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

BİRLİKTE Programı kapsamında STÖ’nüzde istihdam edilecek profesyonel çalışanlara yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmemiş olmakla birlikte, profesyonel çalışanların istihdamına ilişkin gerçekleştirilen tüm işlemler ulusal mevzuata (konuya ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler) uygun olmalıdır. Bu noktada 01/09/2016 tarih ve 2016/20 sayılı SGK Genelgesi’nin Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin dernekte yaptıkları işlerden dolayı ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaklarına dair hükmünü dikkate almanızı öneririz. 


 Soru:

BİRLİKTE hibe desteğine başvurmak istiyoruz. 2016 yılında bir proje yürüttük ve bitti. Şu an başka bir proje yürütüyoruz, Ocak 2018’de bitireceğiz. Dolayısıyla Bileşen-2 programının ön şartlarından biri olan şimdiye kadar en az 2 proje yürütmüş olmak kriterini 2018 Ocak sonunda sağlamış olacağız.

Diğer bir deyişle programın son başvuru tarihi olan 08 Ocak 2018 tarihinde 1 projeyi tamamlamış, diğerini bitirmek üzere olacağız.  Bu şartlarda programa başvurabilir miyiz?

Cevap:

Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi yürütmüş olmak” kriteri Bileşen 2’ye başvuracak ulusal STÖ’ler için belirlenmiş uygunluk kriterlerinden birisidir.

STÖ’nüzün son 5 yıl içinde yürüttüğü ve/veya yürütmekte olduğu ve başvuru formunda profil bölümünde belirtilmiş̧ projeler için donör kuruluşlarca düzenlenmiş̧ kabul/nihai onay belgelerini başvurunuz ile birlikte, destekleyici belge olarak iletmeniz beklenmektedir.

Bununla birlikte, Bileşen 2’ye başvuracak STÖ’lerin Başvuru Rehberi Bölüm 3.2.1’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerini de karşılıyor olması gerekmektedir.


 

Soru:

 XXX’de faaliyet gösteren bir kadın derneğiyiz, derneğimizin amaçları başlıca üç temel konuyu içeriyor; 

  • Kadınların kişisel gelişimi
  • Kadın üretiminin değerlendirilmesi     
  • Kültür gelişimi

Derneğimizin belirttiğimiz amaçları doğrultusunda bu projeye katılabilir miyiz? Katılma şartları ve bilgilendirme toplantılarının tarihini bildirirseniz sevinirim.

Cevap:

BİRLİKTE Destek Programı’na uygunluk kriterleri BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Başvuru Rehberi’nin 3’üncü bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır (Bileşen 1 Yerel STÖ’ler için 3.1 numaralı alt başlık, sf. 4-7 ve Bileşen 2 Ulusal STÖ’ler için 3.2 numaralı altı başlık sf.7-9).

Belirtilen bölümlerde sıralanan kriterlere uygun iseniz, Başvuru Rehberinin 4’üncü bölümünde (Programa Nasıl Başvurulur? sf.10-12) belirtilen yönlendirmeleri izleyerek Program’a başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Rehberde de belirtildiği gibi son başvuru tarihi 8 Ocak 2018’dir.

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında 7 şehirde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir, toplantıların yerleri ve tarihleri kesinleştiği zaman STGM web sitesinden ilan edilecektir. Açıklandığında haberdar olmak için, STGM web sitesini düzenli takip etmenizi öneririz. Bunun yanı sıra e-posta listemize üye olabilir, STGM sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.


 

Soru:


Medyada 23 yıldır pek çok ulusal ve tematik kanalda görev aldım. Şu anda kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitsizliği üzerine bir proje üzerine ulusal bir kanalla görüşme halindeyim.

İlgilenmeniz halinde, XX projesini sizinle paylaşmak ve ayrıntılı olarak anlatmak isterim.

Cevap:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise Ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur.  Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu bağlamda gerçek kişiler BİRLİKTE kapsamında uygun başvuru sahibi değillerdir.


Soru:

 Yerel ve ulusal STÖ farkını biraz daha açabilir misiniz? 

Başvuru rehberinden anladığımız yerel STÖ’lerin, yerel sorunlara odaklı kurulmuş olmaları en belirgin ayırt edici özellik ama yine de XX derneği olarak bu program kapsamında biz nereye oturuyoruz tam kestiremedik. Çünkü doğrudan kurulduğumuz kentteki sorunlarına yönelik çalışmasak da bu kentte bulunan diğer hak temelli STÖ’ler öncelikli hedef kitlemiz. 

Bu konuda bizi bilgilendirebilirseniz çok seviniriz. Böylece hangi alt programa başvurabileceğimizi daha iyi anlayabiliriz.

Cevap:

Başvuru Rehberinde Yerel –Ulusal STÖ ayrımı yapılmasının nedeni programın amacıyla ilgilidir. Bu destek programının önceliği, en büyük kentlerde yoğunlaşmış ulusal ölçekteki olanaklara (fonlar, uzmanlar, eğitimler, konferanslar, uluslararası ilişkiler, seminerler, kampanyalar, lobi faaliyetleri gibi) erişimi coğrafi ya da kapasite kısıtları nedeniyle sınırlı olan, yaygın proje hibelerinden yararlanmamış ya da yararlanması görece daha güç olan, bu anlamda örgütsel gelişimi için dışardan desteğe en çok ihtiyaç duyan, ancak bu kaynakların en görece kısıtlı olduğu yerlerde bulunan STÖ’lerin desteklenmesidir. Bu önceliği tanımlamak için yerel-ulusal STÖ ayrımı benimsenmiştir.

Literatürde yerel –ulusal STÖ ayrımına ilişkin doğrudan tanımlamalar sınırlı olsa da yerel STÖ’lerin tanımlanmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlara dayanarak Başvuru Rehberi’nde yerel STÖ ulusal STÖ ayrımı için 3 ölçüt belirlenmiştir:

  1. belirli bir yerleşim merkezinde kurulmuş olmak,
  2. yerel bir girişim olmak,
  3. öncelikle o yerin sorunlarına yönelmiş olmak.

Yerleşim merkezine dair ölçütün hangi idari birime karşılık geleceği sınırlanmamıştır. Ancak bu yerleşim yerinin ulusal ya da bölgesel ölçek olmaması gerekir. Burada önemli olan husus, kurulduğu yerleşim yeri ile “Dernek merkezi”nin karıştırılmamasıdır. Zira bütün ulusal STÖ’lerin de bir merkezi belli bir ilde yer alabilir. Bu nedenle merkez yerel STÖ ile ulusal STÖ’yü ayırt edici bir nitelik taşımaz. “Belirli bir” yerleşim yerinde kurulmuş olmak, birden fazla yerleşim yerinde kurulmamış olmak anlamını taşır. Dolayısıyla çok sayıda şubesi olan derneklerin yerel olmaktan ziyade ulusal olarak nitelendirilmesi daha uygun olacaktır.

STÖ’yü kuran “girişimin” yerel olması, STÖ’nün kurucularını bir araya getiren ortak bir yerel bağlam ya da yerleşim yeri olmasıdır. Örneğin belli bir il ya da ilçede, herhangi bir mesele etrafında bir araya gelmiş bir kurucu irade yerel nitelik taşırken, ülkenin farklı bölgelerinden belirli bir konu için bir araya gelen girişimcilerin ulusal nitelik taşıdığı kabul edilebilir.

“Belirli bir yerellikte”, “yerel bir girişim” tarafından kurulmuş olan STÖ’nün öncelikle o yerelliğin sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir. Burada önemli olan husus, STÖ’nün hiçbir ulusal meseleyle ilgilenmemesi değil, içinde bulunduğu yerelliğin sorunlarına da yönelik olmasıdır. Zira günümüzün karmaşıklaşmış dünyasının karşılıklı bağımlılık ilişkileri düşünüldüğünde saf anlamda bir “yerel sorun”a çok nadiren rastlanılacağı öngörülebilir. Bu nedenle bu ölçüt mutlak anlamda değil, bir öncelik olarak değerlendirilmelidir. 

Soru:

Programa ilişkin sorularımız aşağıdaki gibidir;

1) 1.3'den itibaren dolduracağımız alanlarda yazı tipi, yazı tipi boyutu ve biçimlendirme ne olmalıdır. Sorularda kullanılan Calibri, 14, Kalın biçimlendirmesi sayfada fazlaca yer tutmakta ve yazdıklarımız sınırlı kalmaktadır. Calibri, 12, normal biçimlendirme uygun mudur?

2) Destekleyici belge olarak göndereceğimiz belgelerin fotokopileri yeterli olur mu? Tüzük, faaliyet belgesi, son 3 yıla ait bütçe gibi dokümanları dernekler masasından onaylatmamız gerekiyor mu?

Cevap:

Başvuru formunda her bir bölüm ya da alt bölüm için belirlenen en fazla sayfa sayısı Calibri, 12 font esas alınarak belirlenmiştir. Başvuru formunu doldururken kullanılması gereken yazı tipi boyutu ve biçimlendirme ile ilgili bir sınırlama bulunmamakla beraber, benzer büyüklükte bir font seti kullanmanızı öneririz.

Başvuru aşamasında destekleyici belgelerin arasında sadece faaliyet belgesinin aslının teslim edilmesi yeterlidir. Tüzük ve Beyannamelerin başvuru sahipleri tarafından paraflanmış fotokopileri yeterlidir. Ancak programdan destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanması aşamasında evrakların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunun başvuru sahibinin taahhüdü olduğunu, bu bilgi ya da belgelerde sözleşme ya da uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek farklılıkların hak kaybına neden olacak bir usulsüzlük olarak değerlendirileceğini, gerekiyorsa tazmin tedbirine başvurulabileceğini ayrıca hatırlatmak isteriz.


 

Soru:

Birlikte Yerel STÖ'ler Kurumsal Destek Programı Teklif çağrısında "Son üç yılın (2014, 2015, 2016)" ibaresi yer almaktadır ve geçmiş üç yıla ilişkin beyannameler talep edilmektedir. Derneğimiz 2015 yılında kurulmuştur. Bu bağlamda dernek olarak bu projeye başvurabilir miyiz?

Cevap:

Programa başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2015 yılında kurulmuş bir STÖ de bu programa başvuru iletebilir. Uygunluk kriterlerinde her iki bileşen için de son üç yıllık toplam gelir üst limiti belirtilmiştir. Bu kriter, toplam gelir değerlendirilirken dikkate alınacak yıl aralığını ve gelirler için belirlenmiş üst limiti ifade etmektedir. Yani, STÖ’nüz hangi bileşene başvuracaksa o bileşen için belirlenmiş toplam gelir üst limitini de aşmamak koşulu ile, programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


Soru:

Tüzüğümüzde; amacımız, çalışma konularımız XX şekilde tanımlanmıştır. Tüzüğümüzde belirtildiği şekliyle Derneğimiz hak temelli çalışan bir örgüt olarak kabul edilecek midir? Başvuru yapmamızın önünde bir engel var mıdır?

Cevap:

Başvuru Rehberi, Başvuru sahipleri için “faaliyetlerini hak temelli bir bakış açısıyla yürütüyor olma”yı bir uygunluk kriteri olarak belirlemiştir. Burada öncelikle vurgulanması gereken husus bu uygunluk kriterinin “çalışma konularına” değil “çalışma yaklaşımına” yönelik olduğudur. Rehberde belirtildiği üzere, Program farklı tematik alanlarda çalışan STÖ’lerin başvurularına açıktır. Ancak STÖ’lerin hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar hak-temelli bir yaklaşımı benimsemiş olmaları beklenmektedir. 

Hak temelli yaklaşım, “muhtaç kesimlere hizmet götürme” ve “müreffeh kesimlerin yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik hayırseverliği” gibi geleneksel yaklaşımlardan yardıma ihtiyaç duyanları da hak öznesi olarak görülmesi esasında ayrılır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu (BMKG) tarafından 2003 yılında benimsenen “Kalkınmada İşbirliği ve Programlamaya İnsan Haklarına Dayalı Yaklaşıma dair BM Ortak Anlayış Bildirisi” Hak Temelli Yaklaşıma dair yol gösterici bir çerçeve sunmuştur. Bu Ortak Anlayış şu üç temel ilkeye dayandırılmıştır:

- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer uluslararası insan hakları metinlerinde öngörüldüğü şekilde insan haklarının uygulanmasına destek olmak,

- Bu metinlerde bulunan insan hakları standartları ve bu metinlerden türetilen ilkeler, tüm sektörlerde yürütülen çalışmalara rehberlik etmesi,

- “yükümlülük sahiplerinin” yükümlülüklerini yerine getirme ve/veya “hak sahiplerinin” haklarını talep etme kapasitelerini geliştirmeye katkıda bulunmak.

STÖ’lerin yaklaşımlarının hak temelli niteliği temel olarak üçüncü ilke ile ilgilidir. Burada söz konusu olan, belli bir sorun ya da soruna taraf olan hedef gruplara yönelik yapılan çalışmalarda, yaklaşımın doğrudan sorunun sonuçlarına müdahale etmeye yönelik olmakta sınırlı kalmaması (genellikle yardım-temelli yaklaşım olarak adlandırılan), sorunun nedenleri ve özellikle bu sorunların ortaya çıkmasından ve dolayısıyla çözümünde “yükümlülük” sahiplerinin de odağa alınması, sorundan olumsuz etkilenen tarafların sadece “mağdur” olarak değil aynı zamanda “hak sahibi” olarak görülmeleridir. 

Hak temelli yaklaşımda kişiler faaliyetlerin pasif katılımcıları olarak değil ama kilit aktörleri olarak kabul edilir. Hedef kitlenin, STÖ’nün kendi çalışma alanında planladığı değişime aktif vatandaşlar olarak katılması hedeflerin ve değişimin sürdürülebilirliği açısından temel önem sahip olduğundan, onların bilgilendirilmesi ve güçlendirilmesi de aynı derecede önem taşır.  Hedef kitleye atfedilen bu anlam aynı zamanda yardım temelli bakış açısı ile hak temelli bakış açısını ayıran kilit farklardan biridir.

Buna göre bir STÖ’nün doğrudan ve sadece çalışma alanı ve/veya gerçekleştirdiği faaliyetler göz önünde bulundurularak değil ancak o STÖ’nün kendi çalışma alanına yaklaşımı, ilgili alandaki sorunları analiz ederken kullandığı bakış açısı ve bu sorunlara cevap olarak hayata geçirdiği faaliyetlerini planlarken kendisine rehberlik eden ilkeler üzerinden değerlendirilebilir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin hak temelli yaklaşımı çalışmalarına ne ölçüde yansıttığı başvuru formu ve destekleyici evrakların bütünü dikkate alınarak değerlendirilecektir.

STGM’nin hak temelli yaklaşımı açıklarken kullandığı kaynak metinler için lütfen bkz. http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/stgmnin-hak-temelli-yaklasim-icin-kullandigi-kaynak-metinler


 

Soru:

Üniversite mezunu bir birey olarak toplumumuzda ve dünyada bir veba salgını haline gelen gençleri uyuşturucuya iten toplumsal ve sosyal faaliyetler hakkında bir rehabilitasyon ve sivil toplum örgütlenmesi ile ilgili birlikte başarabiliriz bileşeni olmak için çalışma yapmak ve destek almak istiyorum.

Cevap:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise Ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur.  Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu bağlamda gerçek kişiler BİRLİKTE kapsamında uygun başvuru sahibi değillerdir.


Soru:

5 Aralık 2017 tarihi itibariyle 1 yıllık bir dernek olacağız. 1 yıllık bir dernek olarak başvuru yapabilir miyiz?

Cevap:

Programa başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bir yılını dolduran ya da doldurmamış olan bir STÖ de bu programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


Soru:

Biz 2016 yılı aralık ayında kurulmuş bir derneğiz. Bu nedenle 2016 yılında bir çalışmamız yok.

Başvuru formunda sorulan son 3 yıl içinde yapılan faaliyetler/gelirler kısmına 2017 yılında yapılan çalışmaları yazacak mıyız?

Cevap:

Evet. Başvuru formunun sağlıklı ve adil değerlendirmeye olanak sağlayacak şekilde doldurulmuş olması ve başvuru sahibi STÖ’ye ilişkin doğru bilgileri içermesi gerekmektedir. Geçtiğimiz üç yıl ifadesi, kuruluş tarihi 3 yıldan eski olan STÖ’lerin geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi vermeleri gereken en eski tarihi ifade ederken, kuruluş tarihi 3 yıldan daha yeni olan STÖ’lerin kuruldukları andan başvuru yaptıkları tarihe kadar gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatmaları beklenmektedir.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.