TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

17 Aralık 2011 "Bizsiz Sivil Anayasa Olmaz" toplantısı

Güncelleme Tarihi 21.12.2011

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin (STGM), Olof Palme Merkezi'nin desteğiyle 17 Aralık'ta düzenlediği "Bizsiz Sivil Anayasa Olmaz" toplantısına 75 örgütü temsilen 100 temsilci katıldı. Toplantıda sivil anayasa sürecinde STÖ'lerin katılımını artırmak için bir yol haritası hazırlanması için çalışmalar yapıldı.

Yeni anayasa sürecinde sivil toplum örgütlerinin katılımını güçlendirmek için bir eylem planı çıkarmayı amaçlayan toplantının açılış konuşmasını yapan STGM Genel Koordinatörü Ayça Haykır, "tüm farklılıklarımızla, farklı düşüncelerimizle beraber ortak bir ses çıkarmak için buradayız. Toplantının sonunda sivil toplum örgütlerinin hep birlikte sahipleneceği bir süreci inşa etmeyi umuyoruz” dedi.

Yeni Anayasa Üzerinden Demokratik Bir Sistem İnşa Edebiliriz

sivilanayasaSivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut'un yeni anayasa sürecine dair bilgilendirmesi ile devam eden toplantıda Korkut, Türkiye'nin Dünya Demokrasi Endeksi'ndeki yerine dikkat çektikten sonra demokratikleşme için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi; “Yeni anayasa bir başlangıç olabilir. Anayasa her şey demek değildir, fakat temel bir dayanak ve zemin olabilir. Bunun üzerine demokratik bir sistem inşası daha mümkün olacaktır” dedi. Toplumun tüm kesimlerinin bu süreçte örgütlenerek daha demokratik bir Türkiye için yola çıkmaları halinde hedefe ulaşabileceğini belirttikten sonra TBMM'de faaliyet gösteren Anayasa Uzlaşma Komisyonu hakkında bilgi verdi.

anayasa icerikLevent Korkut'un ardından söz alan ve toplantının kolaylaştırıcılığını yürüten Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği üyesi Sunay Demircan, "yeni anayasa sürecine sivil toplum örgütlerinin müdahil olabilmesi için bir eylem planı çıkarmamız gerekiyor" dedikten sonra, uzlaşılan alanlar üzerinden sürece dahil olabileceklerine dikkat çekti. Bu alanları belirlemek için grup çalışmaları yapacaklarını ve günün sonunda bütün örgütlerin katkısıyla bir eylem planı ortaya çıkacağını belirten Sunay Demircan’ın ardından söz alan Emrah Kırımsoy, Anahtar Girişimi'nin "Anayasa Sürecine Katılım Politika Metni"ni sunarak dünyadan çeşitli örneklerin yanı sıra yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu süreçte etik kuralların belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Kırımsoy, yazılı görüş alma ve internetten görüş alma mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve örgütlü olmayan bireylerden görüş almak için yeni yöntemler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplantının ikinci bölümünde sivil örgütü temsilcileri, Hakan Adanır, Serdar Denktaş ve Sinem Mısıroğlu'nun kolaylaştırıcılığında "yeni anayasada neler olmamalı?” ve “yeni anayasa hazırlık sürecinin önündeki riskler nelerdir? “ sorularına yanıt aradıkları grup çalışmaları yaptılar. Grup çalışmalarının sonuçları katılımcılar tarafından değerlendirildikten sonra olmaması gerekenler ve riskleri sürecin dışında tutmak için bir eylem planı hazırlamak için son grup çalışmaları yapıldı.

Sivil Anayasa İçin Sivil Platform

Grup çalışmalBizsiz Sivil Anayasa Olmazarı sonucunda yeni anayasanın ayrımcı, vesayetçi, otoriter, devlet merkezli olmaması konusunda görüş birliği ortaya çıktı. Bununla beraber konunun yeterince gündemleşmiş olmaması, uzlaşmaya dair olumlu bir havanın eksikliği, şeffaf bir süreç olmadığına ilişkin düşünceler, katılımcı bir sürecin oluşmamış olması, acelecilik ve toplumsal temsiliyetin komisyona yansıyamamış olması riskler olarak ön plana çıktı. Sivil toplum örgütü temsilcileri toplumun bütün kesimlerini sürece dahil edebilmek, şeffaflığı sağlamak, taleplerin sağlıklı bir şekilde iletilebilmesi için yerel ve ulusal düzeyde çeşitli çalışmalar yapmaları gerektiğini ifade ettiler. Bu çalışmaların sağlıklı işlemesi ve bir koordinasyon içinde yapılabilmesi için platform başta olmak üzere çeşitli mekanizmaların devreye sokulabileceğinde uzlaştılar.

STGM, önümüzdeki günlerde toplantıda ortaya çıkan sonuçtan hareket ederek bir eylem planı oluşturacak ve örgütlerin onayının ardından sürece katılmak isteyen tüm sivil toplum örgütleriyle beraber çalışmalar başlayacak.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.