TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

2014 Yılında En Az 627 Çocuk Önlenebilir Sebeplerden Dolayı Yaşamını Kaybetti

Güncelleme Tarihi 22.04.2015

Gündem Çocuk Derneği tarafından yayınlanan "4. Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu"na göre 2014 yılında en az 627 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını kaybetti.

Bugün Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu’nun 4.’sünü yayınladık. Her yıl gibi bu yıl da raporu hazırlarken ulaşabildiğimiz yaşam hakkı ihlalleri sayısının elbette ki azalacağını umduk, ama ne yazık ki yine öyle olmadı. Mart ayında kaybettiğimiz Yaşar Kemal onca edebi değeri olan eserinin yanı sıra bizim için çok özel bir kitabı bırakarak ayrıldı yeryüzünden: “Çocuklar da İnsandır”.

Çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin en önemli sebeplerinden birisi çocukların hak ve özgürlükleri olan birer “insan” olarak algılınmamasıdır. Yaşam hakkı ihlalleri için de durum böyle…
Çocukların varlığı “geleceğe” ötelendikçe, bugünün önceliği olamadıkça,
bugüne ilişkin gereksinimleri dikkate alınmadıkça, hak ve özgürlüklerini yaşama talepleri engellendikçe
yaşadıkları hak ihlalleri cezasız kaldıkça Türkiye’de çocuklar zaman geçse de ölmeye devam edecek…

Bu yıl raporumuzdaki rakam geçen yıla oranla büyük bir değişiklik göstermedi. Bu durum Türkiye’de ne yazık ki azalmayan ve belki de artan çocukların yaşadıkları yoksulluğun, yoksunluğun, ayrımcılığın, ırkçılığın, şiddetin sonucu olarak karşımızda duruyor. Bu yıl da en az 627 Çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını kaybetti.

Türkiye Çocuklarını Yaşatamıyor!
Çocuklar bu yıl da okula giderken, evlerinde televizyon izlerken, pikniğe gittiklerinde, sokakta, trafikte, devletin bakım sorumluluğu olduğu yerlerde, sağlık hizmeti alırken ya da spor yaparken ne yazık ki öldüler. Çocuklar çalışmak zorunda kaldıkları, iyi beslenmedikleri, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini kullandıkları için ya da savaştan kaçarken sınırdan geçmek istedikleri için öldürüldüler.

2013 yılında polis tarafından gaz fişeği ile yaşam hakkı ihlaline uğrayan 15 yaşındaki Berkin Elvan için Yaşar Kemal yazmıştı. Biz de bugüne değin yaşam hakları ihlall edilen tüm çocuklar için tekrar ediyoruz: “Zamanın bütün yaraların ilacı olduğu büyük bir yalan. Zaman öldürülmüş bir çocuğun yaralarını iyileştiremez»

Bu vesileyle, İç Güvenlik Yasası’nın kabulünün hemen ardından ve Genel Seçimler öncesinde, kuruluşumuzdan bu yana söylediğimz gibi tekrar hatırlatmak isteriz ki çocuk ölümlerinin çaresi zaman değil, çocukları hak ve özgürlükleri olan bireyler olarak algılayan, cezasızlıkla mücadeleyi temel aks olarak belirleyen bütüncül bir çocuk poiltikasıdır.

Harekete geçmemiz için daha kaç çocuk ölmeli?

Yaşam Hakkı Raporu 2014

İnfografik

GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ / 22.04.2015

Gündem: Çocuk!, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür. Çalışmalarını çocuk hakları alanında yaşanan sorunların temelindeki paradigmanın değişmesi, savunuculuk, ağ çalışmaları ve katılım programları altında, öncelikli çalışma arkadaşları olan çocuklarla birlikte sürdürür.

Gündem Çocuk Hakkında

Gündem Çocuk

Gündem Çocuk Gündem Çocuk, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.