TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

2017 Açık Hükümet Verilerinin Nihai Durum Raporu

Güncelleme Tarihi 10.07.2017

Open Knowledge International ilk Açık Hükümet Verileri Raporu'nu oluşturdu.

Haber fotoğrafıOpen Knowledge International, Küresel Açık Veri Endeksi (KAVE) 2016/17 çalışmalarının temel bulgularına dayanarak, devlet verilerini açmanın önündeki engellere ve açık veri alanında ilerleme sağlayacak adımlara yönelik önerileri kapsıyor.

Open Knowledge International’a göre; kamu kurumları, ürettikleri verileri sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer kullanıcıların ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmeli. Open Knowledge International’in yakın tarihte yayımladığı "Veri ve Şehir" raporunda belirtildiği gibi veri altyapıları - verilerin üretildiği ve yayınlandığı çerçeveler - sadece "ham" kaynaklar değildir. Bunlar, halkın katılımını sağlayan, veri kullanımı ile en etkin, en canlı etkileşimi sağlayan canlı eko-sistemlerdir. Kamu kurumları ile etkileşim kurmada da etki yaratırlar. Bu da şeffaflık, hesap verebilirlik, halkın katılımı, kamu hizmeti, teknolojik yenilik ve ekonomik büyüme hedeflerine yönelik yeni bir iletişim şeklini ortaya çıkarabilir. Kurumlar, veri yayıncıları ve kamunun birbirleriyle iletişim /etkileşim kurmasını önleyen formlarda bilgi üretiyor.

Diyalog, sivil toplum tarafından kullanılabilecek verileri üretmede kritik bir rol oynuyor, Küresel Açık Veri Endeksi(KAVE)-sadece bir kıyaslama/karşılaştırma aracı olmaktan öte- bir diyalog platformu da sağlar.

Open Knowledge International, 2016 /2017 Küresel Açık Veri Endeksi (KAVE) için anlamlı veriler üretilmesini teşvik edebilmek için ilk kez hükümetler ve veriyi kullananlar arasında bir kamu diyaloğu kurdu. Raporda, bu süreçten öğrenilenler ve çıktılar paylaşılıyor ve bu diyalog modelini daha da geliştirmek için önemli değişkenleri açıklanıyor. Ayrıca, KAVE’nin bu tartışmaların yönlendirilmesindeki rolü de tartışılmakta. Bu belge, deneyimlerden öğrenilenleri devam ettirmek için tartışmaya da açık bir içerik. Forumda geri bildirimler bekleniyor.

Kaynak: AVVG

Open Knowledge International

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.