TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Akdeniz Gençlik Derneği "Hak Temelli Çalışmalar Ortaklık Ağı"na Davet Ediyor

Güncelleme Tarihi 08.07.2019

Akdeniz Gençlik Derneği, hak temelli çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin, aktivistlerin ve kamu kurumlarının bir araya gelmesi ve  deneyim paylaşımıyla birlikte yeni işbirliği alanları yaratmak üzere bir ağ çalışması başlatıyor.

Ağ üyeliği ve gönüllü üyelik olarak katılımın sağlanabileceği çalışmanın bir yıl boyunca sekretaryası ve yönetimi Akdeniz Gençlik Derneği tarafından yürütülecek. 

 
Derneğin duyurusu şöyle, 
 
Hak Temelli Çalışmalar Ortaklık Ağı İçin Kurucu Üyeler Aranıyor...
 
Hak temelli çalışmalar yapan Sivil Toplumun Kuruluşları, Aktivistler ve kamu kurumlarının  bir araya gelip deneyim paylaşımı yaparak yeni ortaklıklar ve işbirlikleri kurup mevcut çalışmalarının veya kuruluşlarının kapasitelerinin arttırmak için bir ağ kurulacaktır.

Ağın tüm karar alma mekanizmalarında; Planlama ve Karar Alma, Mali Yönetim, Faaliyet, Uygulama ve gerçekleştirilecek çalışmalarda ağın tüm üyelerinin doğrudan katılım sağlaması beklenmektedir.

Ağın 1 yıl boyunca sekreteryasını ve yönetimini Akdeniz Gençlik Derneği yürütecektir. 1 yılın sonunda yapılması planlanan genel kurulda ağın iç tüzüğü, ağın sekreteryası ve yönetimi yönetişim modeli ile sağlanması planlanmaktadır.
 
Üyelik Türleri
 
Hak Temelli Çalışmalar Ortaklık Ağına üyelikleri iki kategoride olabilir. Her iki kategoride yer alan üyeler hak temelli alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri, aktivistler, üniversiteler, ve kamu kurumları ve diğer ağlardır: 

Ağ Üyeliği: Hak Temelli Çalışmalar Ortaklık Ağına doğrudan üye olan tüzel kişiliği olan olmayan hak temelli çalışmalar yapan kişi ya da kurumlardır.

Gözlemci Üye: Ağa üye olmadan gerçekleştireceği faaliyet ve çalışmalar sırasında görev alıp ağın çalışmalarına katılabilen üyelerdir. Ağ Üyeliğinden tek farkı ağın yönetimi ile ilgili kararlarda yetki sahibi olmamasıdır.
 
Ağımıza üye olmanız için aşağıdaki hak temelli alanların en az birinde  faaliyet/çalışmalar yürütüyor olmanız yeterlidir. 
 • İnsan Hakları
 • Gençlik Hakları
 • Çocuk Hakları
 • Çevre Hakları
 • Engelli Hakları
 • Hayvan Hakları
Ağa Katılım Şartları
 • Hak temelli çalışmalar yürütme,
 • Siyasal partilerden ve diğer çıkar gruplarından bağımsızlık,
 • Dernekler için ilk genel kurul toplantısını yapmış olması,
 • Ağın içinde aldığı görev, sorumluluklarını ağ içi sorumluluklarını yerine getirme,
 • Yılda en az 3 hak temelli çalışma yürütüyor olması,
 • Ağın hedefine ulaşması için karşılıklı ödün vermeye açık olma ve saygı içerisinde iletişim devam ettirme,
 • Ağın diğer üyeleriyle bilgi, deneyim paylaşımı yapmaktan ve yardımlaşmaktan kaçınmamak, 
 • Gerçekleştirilecek faaliyetler/ çalışmalar için ortaklıklar ve işbirlikleri kurmaya niyetli olmak, 
Üyelik Süreci
 
Hak Temelli Çalışmalar Ortaklık Ağı üyelik için başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formu için lütfen tıklayınız. 
 
Ağa üyelik süreci ile ilgili her türlü sorularınız için info@agder.org.tr mail atabilirsiniz.
 

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.