TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ayrımcılık Yasağı Haritalama Çalışması Raporu

Güncelleme Tarihi 26.07.2011

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ayrımcılık yasağı alanında çalışan kurumlar üzerine bir haritalama çalışması yürütüldü. Haritalama çalışması, Şubat 2009-Mart 2011 arasında yürütülen Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Uzman Araştırmacı Sevinç Eryılmaz Dilek ve Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ulaş Karan tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak Temmuz 2009'da yayınlanan Haritalama Çalışması Raporu, sonraki tarihlerde gönderilen anketler dikkate alınarak güncellendi ve Aralık 2010'da tekrar hazırlandı.

Haritalama Çalışması RaporuÇalışmanın amacı ırk/etnik köken, din/inanç, engellilik ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temellerinde ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçı, homofobik ve transfobik eylemler, nefret söylemi ve nefret suçları, Hristiyan ve Yahudi düşmanlığı ile mücadele eden veya bu konular üzerinde çalışan belli başlı STK'ların, sivil girişimlerin ve sendikaların haritasının çıkarılması idi. Çalışma ile bu kurumların profilinin çıkarılması, bu alandaki uzmanlıklarının tespit edilmesi ve ayrımcılıkla mücadelede karşılaştıkları güçlüklerin ve ihtiyaçlarının tanımlanması ile birlikte, ayrımcılık vakalarının izlenmesine, belgelenmesine ve raporlanmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflendi. Raporu hazırlayan araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formlarının ilgili kurumlar (STK'lar, sendikalar ve sivil girişimler) tarafından doldurulması neticesinde toplanan bilgiler derlenip analiz edilerek hem bir veri tabanı oluşturuldu hem de bu bilgiler ışığında analitik bir değerlendirme yapıldı. Anket formları 179 STK, sendika ve sivil girişimle paylaşıldı, bunun sonucunda 75 kurum anketi yanıtlayarak çalışmaya katkıda bulundu.

Rapor beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde haritalama çalışmasının nasıl yürütüldüğüne dair bilgi sunulmuştur. Raporun ikinci bölümünde, anket çalışmasına katılan kurumların diğer kurumlarla ilişkilerine dair bilgiler derlenmiştir. Raporun üçüncü bölümünde, anket çalışmasına katılan kurumların ayrımcılık yasağı alanındaki uzmanlıklarına, bu alandaki faaliyetlerine ve bu çalışmaları yaparken karşılaştıkları güçlüklere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ayrıca, kurumların ayrımcılık yasağı alanında katıldıkları eğitim programlarına dair bilgiler de sunulmuştur. Raporun dördüncü bölümü, anket çalışmasına katılan kurumların ayrımcılık yasağı alanındaki ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları güçlüklere dair yöneltilen sorulara verdikleri yanıtları içermektedir. Raporun son bölümü, araştırma sonucunda öne çıkan bulguların aktarıldığı özet ve analiz kısmıdır. Rapora ek olarak, bu çalışmada kullanılan anket formunun örneği, anket çalışmasına katılan kurumların ayrımcılık alanına yönelik çıkardığı yayınların listesi ve çalışmaya katılan kurumların iletişim bilgilerinin ve çalışma alanlarının bulunduğu liste sunulmuştur.

Raporda yer alan bilgiler Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilgi paylaşan kurumların sunduğu verilerin derlenmesinden ve araştırmacıların yaptıkları yorumlardan, gözlemlerden, bilgi birikimlerinden ve araştırmacıların saha tecrübelerinden oluşmaktadır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular Türkiye'deki STK'ların ve sendikaların genelini temsil ettiği şeklinde bir iddia taşımamaktadır ve böyle algılanmamalıdır.

http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/source/221_sub5a.asp

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.