TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi İçin Ulusal Uzman Aranıyor

Güncelleme Tarihi 03.07.2018

Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan, "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi" kapsamında Avrupa Konseyi tarafından ulusal uzman pozisyonlarıyla ilgili ihale ilanı yayınlandı. Başvurular için son tarih 20 Temmuz 2018. Proje, baroların ve avukatların insan hakları ile ilgili kapasitelerini güçlendirmek ve aralarındaki iletişimi geliştirmek yolu ile Türkiye’de Avrupa insan hakları standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına destek vermeyi amaçlıyor. 

Ulusal danışmanlara yönelik ihaleye davet, Projenin üç ana bileşeni üzerinden gerçekleştiriliyor;

Avrupa insan hakları standartlarına ilişkin ihtiyaç değerlendirme (İngilizce)

İhale dosyası  için tıklayın Taahhüt Belgesi için tıklayın

Çıktılar:

  • Baroların kurumsal kapasitesi ile ilgili ihtiyaç değerlendirme raporu

  • İHM’lerin işleyişini güçlendirmeye yönelik eylem planı

  • İHM’ler ile ilgili model yönetmelikler

Avrupa insan hakları standartları ile ilgili kapasite oluşturma  (İngilizce)

İhale dosyası için tıklayın  Taahhüt Belgesi için tıklayın

Çıktılar:

  • Eğitim ihtiyaç değerlendirme raporu

  • Eğitim müfredatı ve modüllerin tasarlanması (meslek öncesi, meslek içi ve online eğitim dahil)

  • Rehberler, el kitapları ve broşürlerin geliştirilmesi

  • Eğitici eğitimlerinin verilmesi

Avrupa insan hakları standartlarına ilişkin farkındalık arttırmak (İngilizce)

İhale dosyası için tıklayın  Taahhüt Belgesi için tıklayın

Çıktılar:

  • Çeşitli farkındalık arttırma faaliyetlerini tasarlamak ve faaliyetlerde kolaylaştırıcı rolü üstlenmek

  • Proje faaliyetlerinde moderatörlük rolü üstlenmek ve sunum yapmak

  • İnsan hakları ihlallerine ilişkin veri tabanının teknik olmayan tasarımı ve içeriği ile ilgili tavsiyede bulunmak 

İlgililerin, yukarıdaki linklerden (İngilizce), ihale belgelerini dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

İlan detayları için lütfen tıklayınız. 

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.