TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Derneklerin Üye Bildirimine Dair Kanun Değişikliğine İlişkin Bilgi Notu

Güncelleme Tarihi 19.05.2020
AKP Milletvekili Nilgün Ök ile 46 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan dernek üyeleri için bildirim zorunluluğu 24 Mart 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
26 Mart 2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe değişiklikle, derneklere mevcut üyelerini, yeni üyeleri ve üyeliğe son verme işlemlerini 45 gün içinde dernek merkezlerinin bulunduğu dernekler birimine bildirme yükümlülüğü getirildi. Daha önce Dernekler Yönetmeliği’nde yapılan benzer bir değişiklikle yürürlüğe konulan bu yükümlülük böylece yasal bir dayanak kazanmış oldu.  
 
STGM olarak yürütücüsü olduğumuz Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projemizin uzmanları değişikliği Ulusal ve Uluslararası Mevzuat doğrultusunda değerlendirdi. 
 
Uzmanlarımız Dernekler Kanunu’nda yapılan ve üyelik bildirimini zorunlu kılan değişikliği eski hükümlerle karşılaştırırken, aynı zamanda konuyu uluslararası hukuk bakımından da değerlendirerek bir bilgi notu hazırladı.
 
Örgütlenme özgürlüğüne de etki etmesi beklenen üyelik bildiriminin zorunlu hale gelmesine dair ülke örneklerin de incelendiği bilgi notuna 
buraya tıklayarak ya da aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.