TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği

Güncelleme Tarihi 04.03.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği başvuruları başladı. Yıl boyunca açık kalacak olan programa proje başvuruları sürekli olarak kabul edilecek. Başvuruların elektronik ortamda alınması için son tarih 31 Aralık 2020 saat 23.59
 
Fizibilite Desteği Programı kapsamında, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, ve  Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları için destek sunulacak. 

Programın öncelikleri şöyle;

  • Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi
  • 2020 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi
  • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları
  • Bölge’deki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri
  • Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlanan veya mevcut yatırımların geliştirilmesi kapsamındaki yatırımların fizibilitesi
  • TR42 sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler

Program kapsamında TR 42 Düzey 2 Bölgesi içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilecek projeler için destek miktarı asgari 50 bin TL azami 150 bin TL olarak belirlendi.

TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilecek projeler için  destek miktarı asgari  75 bin TL azami 200 bin TL olarak belirlendi.

Programla ilgili detaylı bilgi almak için buraya bakabilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.