TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Eğitim İzleme Raporu 2011

Güncelleme Tarihi 25.12.2012

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) olarak eğitimde yaşanan değişimleri her yıl yayımladığımız Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili tüm paydaşlara sunuyoruz. Raporlarla eğitim politikalarına ilişkin daha üretken ve katılımcı tartışmalara destek olmayı ve eğitimle ilgili eleştirel ve bütüncül değerlendirmeler sunmayı amaçlıyoruz.

Eğitim İzleme Raporu 2011'e ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim İzleme Raporu 2011, Türkiye eğitim sisteminde yaşanan değişimleri, geçtiğimiz yıllardaki kavramsal çerçeveyi koruyarak, yönetişim ve finansman, öğrenci, öğretmen ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları ile eğitimin çıktıları başlıkları altında ele alıyor. Raporun "Afet Zamanlarında Eğitim" başlıklı önsözü Prof. Dr. Tomris Türmen ve "Türkiye'de Eğitim Yeniden Yapılanırken: Politika Yapım Süreçleri ve Verilerin Önemi" Prof. Dr. Yüksel Kavak tarafından kaleme alındı.

Eğitim İzleme Raporu 2011 Bölümleri (İlgili bölümü indirmek için başlığın üzerine tıklayabilirsiniz.)

ERG Hakkında, Teşekkürler ve İçindekiler

Önsöz: "Afet Zamanlarında Eğitim", Prof. Dr. Tomris Türmen

Özet Değerlendirme

Giriş

Yönetişim ve Finansman

 • Bütüncül Strateji Eksikliği ve “4+4+4” Düzenlemesinin Yönetişimi
 • 652 Sayılı KHK ve Eğitim Yönetişiminde Yeniden Yapılanma
 • İlköğretim Kurumları Standartları ve Yönetişim Yapısındaki Yerine ilişkin Değerlendirme
 • Eğitimin Finansmanı

Eğitimin Bileşenleri: Öğrenci

 • Okulöncesi Eğitime Katılım
 • İlk ve Ortaöğretime Katılımda Durum ve Devamsızlığı Gidermeye Dönük Çalışmalar
 • Özel Eğitim Alanındaki Gelişmeler

Eğitimin Bileşenleri: Öğretmenler ve Öğrenme Süreçleri

 • Öğretmen Politikalarında Değişim Rüzgarları 
 • Öğretmen Atamalarının Bölgesel Dağılımı 
 • Hayat Boyu Öğrenme ve Mesleki Gelişim 
 • Öğretmenlerin Yaşam Halleri

Eğitimin Bileşenleri: Eğitimin İçeriği

 • Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Alanındaki Çalışmalar 
 • Din ve Eğitim
 • Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet
 • Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programları 
 • Ortaöğretimde Genel Eğitim-Mesleki Eğitim Dengesi

Eğitimin Bileşenleri: Öğrenme Ortamları

 • Fatih Projesi’ne ilişkin Değerlendirme
 • Afet Yönetimi ve Eğitim: Van Depreminin Etkileri 
 • Okullar Hayat Olsun Projesi

Eğitimin Çıktıları: Eğitimin Getirilerine ilişkin Kavramsal Çerçeve ve Alanyazın Taraması

 • İktisatçıların Bakış Açısından Eğitim Kuramları
 • Emek Piyasasında Eğitimin Getirisi
 • Eğitimin Emek Piyasası Dışındaki Etkileri
 • Türkiye’de Eğitimin Getirisi

Sonsöz: "Türkiye'de Eğitim Yeniden Yapılanırken: Politika Yapım Süreçleri ve Verilerin Önemi", Prof. Dr. Yüksel Kavak

Ek: Eğitim İzleme Göstergeleri

Kaynaklar

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.