TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Eğitimdeki "Etiketlerle" Mücadele Edilecek

Güncelleme Tarihi 14.11.2014

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı çerçevesinde desteklenen ve Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği tarafından yürütülen “Etiketsiz Eğitim” projesi başladı.

Devlet korumasından ayrılan bir grup idealist genç tarafından kurulan Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği öncülüğünde, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen “Etiketsiz Eğitim” projesi hayata geçiyor. Gündem Çocuk Derneği, Öğretmen Akademisi Vakfı, İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Denizli Koruyucu Aile Derneği ortaklığında yürütülecek proje ile devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin eğitim ortamında karşılaştığı etiketlemeyle mücadele etmek amaçlanıyor.

Etiketsiz Eğitim projesi kapsamında, özellikle devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin sosyal olarak dışlanması ve bu durumun temel kaynaklarından biri olan eğitim-öğretim ortamındaki etiketleme sorunu ele alınacak. Bu amaçla öğretmenlere yönelik bir dizi eğitim çalışması ve savunuculuk faaliyetleri yapılacak.

Eğitim ortamında karşılaşılan etiketleme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da belirttiği gibi devlet korumasında kalan 14-16 yaş grubunun eğitim sisteminin dışına çıkmasına neden oluyor. Bu sorunun çözümüne yönelik yürütülecek olan “Etiketsiz Eğitim” projesi çerçevesinde, önce bir durum analizi yapılarak sorunlar ve çözümlerin belirlenmesi hedefleniyor. Projeye destek vermek üzere kurum ve kuruluşların dâhil olduğu bir çalıştay yapılması ve sonucunda bir rapor hazırlanması planlanıyor. Raporun ve çalıştayın sonuçları ışığında, etiketlemeyi önlemek amacıyla öğretmenlere yönelik bir eğitim programı oluşturulması ve yaygınlaştırılması sağlanacak.

“Çalışmalar, eğitim fakültelerinin formasyon derslerinde yer almalı”

Projenin savunu faaliyetlerinden sorumlu ortağı Gündem Çocuk Derneğinden Ezgi Koman, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, akademisyenler, devlet korumasını deneyimlemiş bireyler, koruyucu aileler, çalıştayda bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla sorunun kapsamlı bir şekilde analiz edileceği bir rapor hazırlanması gerektiğine değindi. Koman, hazırlanan raporun kamu kurumları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi için çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Öncelikli hedefin, öğretmen eğitimlerine yönelik yapılan çalışmanın üniversitelerin eğitim fakültelerinin formasyon derslerinde yer alması için çalışmak olduğunu belirtti.

Öğretmenler için eğitim modülü hazırlanacak

Projenin öğretmen eğitimi kısmından sorumlu olan Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan Erçin Kimmet, devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin etiketlenmeden kaynaklanan sorunlarının üstesinden gelebilmek için öğretmenlere yönelik eğitim modülü hazırlanacağını söyledi. Eğitim modülü kapsamında, 10 ilden 1.200 yenilikçi öğretmene eğitim verileceğini belirten Kimmet, proje çıktılarının ise Eğitimde İyi Uygulamalar Konferansı gibi platformlarda yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Etiketsiz Eğitim projesinin nihai hedefi, devlet korumasında kalan gençlerin eğitim sisteminin içinde tutulması, böylelikle fiziksel, psiko-sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilerek toplumsal yapıya daha sağlıklı bir şekilde entegre olmalarının sağlanması.

10 ay sürecek olan Etiketsiz Eğitim projesi, 15 Eylül 2014 başlamış olup 15 Temmuz 2015 tarihinde tamamlanacak.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

2007 yılında yetiştirme yurtlarında yetişmiş bir grup idealist genç tarafından kurulmuştur. Derneğin vizyonu, “Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin hayatlarına yenilikçi çözümlerdir. Derneğin üç stratejisi bulunmaktadır. Kurumlarda kalan çocuk ve gençleri eğitimler yoluyla insan kaynağı kalitesini artırarak hayata hazırlamak; yuva ve yurtlarda kalan çocuk ve gençlere ilişkin projeler hazırlamak; yuva ve yurtta yetişen çocuk ve gençlere ilişkin olumsuz söylemlerle mücadele etmektir.

Bilgi için: Hayat Sende Gençlik Akademisi – Zeynep Yıldız – 0539 682 53 23

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.