TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Erişilebilir Kentler Raporu

Güncelleme Tarihi 17.09.2020

Engelliler ve Gençlik Derneği, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi desteği ile "Erişilebilir Kentler" raporunu yayınladı. 

Erişebilirliğin engelli bireylerin ve tüm insanların toplumsal hayata katılmalarının ön koşulu olduğundan hareketle hazırlanan rapor, engellilik alanına “Temel İnsan Hakları” bakış açısıyla Ankara ili Çankaya ilçesinde kamusal mekanların erişilebilirlik durumlarına dair somut durumun tahlilini yapacak verileri içeriyor.

“Erişilebilir Kentler için İzliyoruz” çalışması” kapsamında Ankara ili Çankaya ilçesinde 525 nokta izlenirken araştırma sonuçları yapılan erişilebilirlik düzenlemelerinin standartlara uygun olmaktan uzak olduğunu gösteriyor.

Raporda “Var olan erişilebilirlik düzenlemelerinin engellilerin insan hakları bakış açısından ziyade çoğunlukla erişilebilirlik kriteri sağlanıyor algısı oluşturmak ve yasal zorunluluk üzerinden hareket edildiği kanısına varılmıştır.” denilirken erişilebilirlik düzenlemelerinden toplumdaki tüm aktör ve kişilerin sorumlu olduğunu da hatırlatıyor.

Raporda erişilebilirlik çalışmalarında engelli bireylerin sürecin aktif unsurları haline getirilmesi, kurumlar arasında eşgüdümün oluşmasını sağlayarak bütünlüklü politikalar oluşturulması, erişilebilirlik izleme süreçleri ve yaptırımlarının etkinleştirilmesi, erişilebilirlik komisyonlarının daha fazla STÖ’ye açılması ve STÖ’lerin izleme ve denetim süreçlerinde daha etkin hale gelmesi sağlanması da öneriliyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.