Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

European Youth Together 2019 Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 10.06.2019

Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) KA3 Politika Reformlarına Destek programı kapsamında European Youth Together 2019 başlıklı teklif çağrısı yayınladı.  Teklif vernek için son başvuru tarihi 18 Temmuz 2019 Brüksel saatiyle 12.00

Beş farklı Erasmus programı ülkesinden en az beş gençlik kuruluşunun Avrupa Birliği hakkındaki fikirlerini paylaşma, daha geniş vatandaş katılımını teşvik etme ve Avrupa vatandaşlığı anlayışını desteklemeye yönelik girişimleri desteklemeyi amaçlayan teklif çağrısı Avrupalı gençleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
 
Teklif çağrısının tematik öncelikleri şöyle,
  • Aktif vatandaşlık,
  • Ağ oluşturma,
  • Avrupa değerleri ve Avrupa vatandaşlığı,
  • Demokratik katılım, demokratik esneklik
  • Gençlikle ilgili sosyal katılım
Teklif çağrısının hedefleri ise şöyle,
  • Ortaklıklar kurmak veya güçlendirmek için farklı gençlik örgütleri arasında daha yapısal işbirliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,
  • Eğitimler düzenleyerek gençleri demokratik sürece ve topluma katılmaya teşvik etme, 
  • Genç Avrupalılar arasında ortaklıklar sergileme ve AB ile olan bağları, değerleri ve demokratik temelleri hakkında tartışma ve tartışmaları teşvik etme,
  • Sosyoekonomik dezavantajlı gençleri, az temsil edilen genç grupların siyasete, gençlik örgütlerine ve diğer sivil toplum örgütlerine katılımını teşvik etme.
Teklif çağrısına Erasmus program ülkelerinde kurulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar başvurabilecek. Teklif çağrısı için son başvuru tarihi 18 Temmuz 2019 Brüksel saatiyle 12.00.  
 
Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru süreci için lütfen tıklayınız. 
Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.