TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Gaziantep'te Düzenlenecek STÖ Yönetimi Eğitimi İçin Başvurular Başladı

Güncelleme Tarihi 31.12.2019
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenleyeceğimiz "STÖ Yönetimi" eğitimi için başvuru süreci başladı.

Kim Başvurabilir? 

Eğitime Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerden temsilciler başvurabilirler.

STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite güçlendirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik veriyor. Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı örgüt sayısı 10-15 aralığında tutulacaktır.

Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması ve yine en az birinin yönetim kurulu üyesi olması tercih sebebi olacak. Eğitime her örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. Bu nedenle eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin tek bir formu, birlikte doldurması gerekmektedir.

Ne zaman? Nerede?

"STÖ Yönetimi" eğitimi 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Gaziantep’te 3 tam gün olarak gerçekleşecek. Eğitime Gaziantep dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Eğitime başvurusu kabul edilen STÖ temsilcilerinin, örgütlerinden ıslak imzalı yetki belgelerini STGM’ye iletmeleri istenecek ve değerlendirme sonrasında ise katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 31 Aralık 2019 Salı günü saat 12:00’ye kadar aşağıda bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Değerlendirme sonuçları, 3 Ocak 2020 Cuma günü başvuruda bulunan adreslere e-posta aracılığıyla iletilecektir.

Başvuru Formu

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

"Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için
güçlendirmeyi hedefler."

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.