TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Heinrich Böll Stiftung Korona Zamanlarında Güçlendirme ve İyileştirme Fonu

Güncelleme Tarihi 07.05.2020

Heinrich Böll Stiftung Vakfı "koronaya karşı birlikte" diyerek pandeminin yarattığı acil başlıklar için Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarına, üniversiteler ve aktivistlere proje teklifi çağrısında bulundu. 

Son başvuru 15 Mayıs 2020.

Aşağıdaki başlıklardan bir veya daha fazlasını konu edinen proje başvurularınızı bekleniyor.
  • Korona döneminde insan hakları ve demokrasiyi savunmak ve güçlendirmek
  • Ötekileştirilmiş gruplar için toplumsal eşitlik ve destek[1]
  • STK'ların, sivil toplumun ve korona koşullarında çalışmaya devam etme becerilerinin güçlendirilmesi.
  • Koronadan sonra daha sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek hayal etmek
  • Salgın sırasında küresel yönetişimin, uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılığın güçlendirilmesi
Proje bütçesinin 80 bin TL’yi aşmaması, Türkiye sınırları içinde kullanılması projelerin 1 Haziran-30 Kasım 2020 tarihleri arasında hayata geçirilmesi gerekiyor.  
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.