TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

IPUD Saha Eğitim ve Kapasite Geliştirme Uzmanı Arıyor

Güncelleme Tarihi 28.04.2015

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği  (İPUD), İzmir'de tam zamanlı çalışacak "Saha Eğitim ve Kapasite Geliştirme Uzmanı" arıyor. 

IPUD SAHA EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME UZMANI İŞ İLANI

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği - İPUD, Türkiye’de pamuk üretimini, pamuğu üreten kesimler için, pamuğun yetiştirildiği çevre için ve sektörün geleceği için daha iyi bir hale getirmek amacıyla yaptığı çalışmalarda görev alacak aşağıdaki özelliklerde uzman alacaktır. İlgilenen adayların CV’lerini yönetim@iyipamuk.org.tr adresine en geç 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar iletmeleri gerekmektedir.

İŞ TANIMI:
Saha Eğitim ve Kapasite Geliştirme Uzmanı, Türkiye’nin farklı yerlerinde yetiştirilen ‘’Better Cotton’’ lisanslı pamuk üretiminde ortaklaşa çalışılan kurumların ( Üretici Birim) ve çiftçilerin Better Cotton standartlarına göre pamuk üretebilmeleri için gerekli kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu olacaktır. Uzman, özellikle pamuk üretimi dönemlerinde olmak üzere yıl içinde pamuk üretimi yapılan proje alanlarına sıklıkla ziyaretler gerçekleştirecektir.

ARANAN GENEL NİTELİKLER:
 Genel olarak kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarım, özel olarak pamuk üretiminde karşılaşılan sürdürülebilirlik konuları hakkında bilgili ve tecrübeli,
 Çiftçiler ve sürekli ve geçici tarım işçileri için eğitim tasarlama ve eğitim verme konusunda deneyimli,
 Türkiye’de var olan çiftçi eğitim/destek kurumlarını tanıyan,
 İletişim kabiliyeti yüksek, insan ilişkileri kuvvetli,
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan, pamuk üretim yörelerine sıklıkla ziyaret gerçekleştirebilecek,
 Planlama yönü kuvvetli, zaman yönetimi yetkinliği olan,
 B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif sürücü,
 MS Ofis programlarına ileri düzeyde hakim.

TERCİH EDİLEN NİTELİKLER:
 Üniversitelerin 4 yıllık Ziraat Mühendisliği fakültelerinden veya ilgili bölümlerden mezun olmak.
 İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.
 İzmir’de ikamet ediyor olmak.

İŞ TANIMI

Genel Sorumluluklar:
 Better Cotton standart sistemi ile ilgili güncel bilgilere sahip olmak için gerekli eğitimlere katılmak.
 Gerekli görüldüğü takdirde, bu eğitimlerin diğer paydaşlara verilmesinde dernek yönetimine destek olmak.
 Sürdürülebilir pamuk konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri takip ederek bu konudaki bilgilerini gerekli taraflarla paylaşmak.
 Derneğin amacına ulaşması için sürdürdüğü faaliyetler ile ilgili bilgi ve veri toplanmasında yönetime destek olmak.
 Dernek faaliyetlerine ilişkin raporlamalarda dernek yönetimine destek olmak.
 Derneğin gerçekleştireceği her türlü etkinlikte dernek yönetimine destek olmak.

Better Cotton Üretim Standartları hususunda Üretici Birim Yöneticisi ve Saha Kolaylaştırıcısı desteği
 Better Cotton Üretim Standartları ve BCI Güvenilirlik Sisteminin Üretici Birim yöneticileri ve saha kolaylaştırıcıları tarafından anlaşılması için Üretici Birimlere yerelde destek sağlamak.
 Üretici Birimleri; öğrenme grupları oluşturma, çiftçi tarla defterlerinin tutulması ve takibi, Sonuç Göstergeleri Raporları için veri toplama konusunda desteklemek.
 Üretici Birimler tarafından hazırlanması ve uygulanması gereken Sürekli İlerleme Planının oluşturulması, uygulaması ve takibi konusunda Üretici Birimleri desteklemek.

Eğitim ihtiyaçlarının ve var olan eğitim hizmetlerinin belirlenmesi
 Better Cotton Üretim Standartları göz önünde bulundurularak bölgelere göre çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.
 Better Cotton Üretim Standartları göz önünde bulundurularak mevcut yerel, bölgesel ve ulusal devlet kuruluşlarının, üniversitelerin ve diğer kurumlar tarafından çiftçilere verilen eğitim hizmetlerinin belirlenmesi.

Gerekli çiftçi eğitimlerinin verilmesi için ortaklık geliştirme
 Görevi ve yapısı itibariyle çiftçi kapasite geliştirme, çiftçi eğitimi veren kurumlar ile ortaklık kurmak. Bölgelere ve ihtiyaçlara göre bu kurumları ilgili Üretici Birimler ile biraraya getirmek.
 Better Cotton Üretim Standartları ile ilgili eğitim tasarlarken ve bu eğitimleri gerçekleştirirken bu kurumlarla birlikte çalışmak.
 Kurulan ortaklıkların başarısını takip etmek ve raporlamak.
 IPUD’nin ve Üretici Birimlerin çiftçi eğitimlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir ortalıklar kurmasını sağlamak.
Eğitim tasarlanması, organizasyonu ve verilmesi
 Tüm Üretici Birimler için yıllık eğitim takvimi planlamak.
 Üretici Birimleri yıllık çiftçi eğitim planı oluşturulmasında desteklemek ve planın uygulamasını takip etmek.
 Mevcut eğitim hizmetlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde Üretici Birimleri ihtiyaç duyulan eğitimlerin tasarlanması, planlanması ve verilmesinde desteklemek.
 Better Cotton Üretim Prensipleri hususunda çiftçi eğitimlerini tasarlanmak ve bu eğitimleri vermek.
 Better Cotton Üretim Prensiplerinin çiftçiler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacak eğitim materyali ihtiyacını belirlemek.
 Better Cotton Üretim Prensiplerinin çiftçiler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacak eğitim materyallerinin tasarlanması ve üretilmesinde Üretici Birimlere destek olmak.

Çiftçi eğitimlerinin takibi ve değerlendirilmesi
 Çiftçi eğitimleri konusunda her bir Üretici Birimin başarısını gözlemek, takip etmek ve raporlamak. Her bir Üretici Birim için bu konuda gelişim / iyileştirme planı hazırlamak.
 Bölge, ortaklık ve konulara göre çifti eğitimlerinin başarısını gözlemlemek, takip etmek ve raporlamak. İyileştirme önerileri sunmak.
İkinci Taraf Güvenilirlik Ziyaretleri
 Üretici Birim ikinci taraf güvenilirlik ziyaretlerine katılmak, gerektiğinde bu ziyaretleri tek başına yürütmek ve raporlamasını gerçekleştirmek.
 Çiftçilerin ve Üretici Birimlerin Better Cotton Üretim Prensiplerine yönelik uyumsuzluk ve tutarsızlıklarının analiz edilerek bu bilgilerin yeni eğitim ve işbirliklerinin kurulmasında kullanılmasını sağlamak.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.