TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

İstanbul'da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar Araştırma Raporu

Güncelleme Tarihi 22.06.2020

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol), Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği desteği ve TÜSES ortaklığı ile yürüttüğü “İstanbul’da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar” başlıklı araştırmasının sonuç raporunu kamuoyuyla paylaştı. 

Araştırma, geçtiğimiz Ocak ayında bin 636 kişiyle yüz yüze mülakat yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmada, mevcut siyasi kutuplaşma ve artan ekonomik sorunlar ışığında vatandaşların Suriyelilere yönelik tutum ve davranış eğilimleri değerlendirilirken, araştırmada Suriyelilere dair tehdit algıları ve kalıp yargılarının da ortaya çıkarılması hedeflendi.
 
Türkiye'ye Suriye'den göç eden yaklaşık 3,6 milyon kayıtlı mültecinin 496 bin kadar kısmı İstanbul'da kayıtlı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün Haziran-Temmuz 2019 dönemini kapsayan araştırması ise, İstanbul’da kayıtlı ve kayıtsız toplam 963 bin Suriyeli göçmen yaşadığına işaret ediyor.
 
Araştırma İstanbul'da yaşayanların Suriyeli komşularıyla iletişim kurmadığını ortaya koyarken, sonuçlara göre görüşülen İstanbulluların yüzde 78’i herhangi bir Suriyeliyle iletişim kurmadığını belirtti. 
 
Suriyelilere yönelik tehdit algısının ölçüldüğü sorularda, Suriyelilerin çoğunluğunun Sünni Müslüman olmasının yaşam tarzı endişelerini hafiflettiği ortaya çıkarken,  Suriyelilerle her gün karşılaşanlarda tehdit algıları daha yüksek olduğu buna karşılık Suriyelilerle iletişimi olanların tehdit algı ortalaması daha düşük olduğu gözlemlendi. 
 
Araştırma kapsamında görüşülen kişilere "Suriyeli" dendiğinde, "endişe" en çok hissedilen duygu iken, "nefret" ise en az hissedilen duygu olarak tespit edildi. Ancak, yoğun öfke (yüzde 33) ve yoğun nefret hissedenler (yüzde 24) de azımsanmayacak düzeyde. İki kişiden biri Suriyeliler konusunda yoğun endişe hissederken, üç kişiden biri acıma duygusunu yoğun hissediyor.
 
Raporun tamamını okumak için lütfen tıklayınız.
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.