TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

İzmir Yerel Savunuculuk Okulu Öğrencilerini Arıyor

Güncelleme Tarihi 03.03.2020

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Ofisi desteği ve Yaşar Üniversitesi işbirliğinde 28-29 Mart tarihlerinde  İzmir’de Yerel Savunuculuk Okulu düzenleyecek.

Katılımcıların savunuculuk süreçlerinde yerel yönetimleri ve ilgili birimlerini aktif birer mekanizma olarak kullanma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlayan eğitimde aynı zamanda yerel düzeyde dinamizm yaratmak için yerel yönetimlerin etkili aktörler haline getirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve kentlilerin elindeki olanaklar hakkında farkındalığın güçlendirilmesi de hedefleniyor. 
 
 
Teoriden öte pratiğe dayalı eğitimlerde sivil toplum örgütlerine ve kentlilere sistemin nasıl işlediği ve kentlilerin kendilerine en uygun savunuculuk biçimini belirlemeleri konusunda kendi yöntemlerini geliştirmelerini sağlayacak yöntemler aktarılacak.
 
İzmir Yerel Savunuculuk Okulu’nun ders başlıkları şöyle; 
  • Türkiye’de Belediyecilik Tarihi ve Toplumcu Belediyecilik – E. Serdar Karaduman
  • Kentli Hakları ve Kentsel Planlama – Tolga Çilingir
  • Temel Belgeleri Okuyabilmek; Stratejik Plan, Performans Planı, Faaliyet Raporu, Eylem Planları ve Bütçe – İkbal Polat
  • Yerel Düzeyde Katılım ve Savunuculuk – Elif Avcı
  • İnsan Hakları Kentleri – İlhami Alkan Olsson
  • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kentler – S. Gökçen Kunter
Program başvuruları 18 Mart 2020  Çarşamba gününe kadar burada bulunan başvuru formu üzerinden yapılabilir.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.