Birlikte
STÖ Yardım Masası
Film Köşesi
Facebook Twitter

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Etki Değerlendirme Raporu

Güncelleme Tarihi 30.07.2019

Bağımsız ve feminist bir sivil toplum örgütü olarak kurulan Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) çerçevesinde 2012-2018 döneminde sahadaki çalışmalarının etkilerini ve sonuçlarını değerlendirdiği araştırmanın raporunu yayınladı. 

Geliştirdikleri ve uyguladıkları eğitim programlarının doğrudan ve dolaylı yararlanıcı grupları üzerinde yarattığı etkiyi ölçmek amacıyla bağımsız bir etki değerlendirme araştırması yürüten KİH-Y'nin değerlendirme araştırmalarının ilki 1995-2003, ikincisi ise 2005- 2011 dönemindeki KİHEP uygulamalarını ele almıştı. 

Üçüncü dönemde ise 2012-2018 yılları arasında KİHEP, KİHE ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri çalışmalarının etkileri ve sonuçları araştırıldı. 

Araştırma raporunun özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Raporun tamamına buraya tıklayarak ulaşabilir ya da raporun tamamını alttaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.