TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Konferans Çağrısı : “Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri”

Güncelleme Tarihi 02.10.2018

I. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı 18-20 Ekim'de İstanbul’da düzenlenecek.

İstanbul Kadın Müzesi ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından ortak düzenlenen konferansın teması “Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri” olarak belirlendi. Konferans, müze ve hafıza mekânlarının toplumsal cinsiyet odaklı bir anlayış geliştirmesine katkıda bulunmayı öngörüyor.

Konferansın çağrı metni şöyle; 

“Bu konferansın amacı, müzeler, hafıza mekânları ve toplumsal hatırlama pratiklerinde geliştirilen feminist pedagojik yaklaşımı; araştırmacılar, müze yöneticileri, eğitimciler ve toplumsal hafıza alanında faaliyet gösteren sivil toplum çalışanlarını bir araya getirerek tartışmaya açmaktır.”

Konferans, feminist pedagojinin toplumsal hafızanın dönüşümündeki rolü, hangi yöntem ve pratiklerin yeni hatırlama pratiklerini mümkün kıldığı, feminist kuram ile toplumsal hafıza arasındaki ilişkiyi tartışılacak. 

Konferanstaki tartışma konuları ise şöyle; 

  • Feminist pedagoji toplumsal hafızanın dönüşümünde nasıl bir rol oynamaktadır?
  • Ne tür yöntemler ve pratikler yeni hatırlama pratiklerini mümkün kılmaktadır?
  • Feminist kuram ve hareketin geliştirdiği kavramlar ve açtığı tartışmalar toplumsal hafıza alanına nasıl tercüme edilmekte, bu alanda ne tür yeni kavramlar ve tartışmalar hayat bulmaktadır?
  • Kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri diğer müze ve hafıza mekânlarından nasıl farklılaşmaktadırlar? Bu alana nasıl bir katkı sunmaktadırlar?
  • Müzelerde özellikle kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde çatışma, toplumsal ve bireysel şiddet ve savaş suçlarını anlatmak için –şiddeti görselleştirmeyen– hangi yöntemler kullanılıyor?
  • Feminist pedagoji uygulayan toplumsal öğrenme alanlarının bu potansiyelleri “ziyaretçi katılımı” ve “ziyaretçilerinin kendi aralarında diyalog sağlama” bağlamında pratikte nasıl hayat buluyor?

Konferans, dünyanın farklı coğrafyalarından araştırmalar ve deneyimlere dayanarak, toplumsal hafızanın dönüşmesi ve toplumsal barışın ve eşitliğin sağlanması yolunda yürütülen yaratıcı çalışmaları ve mücadeleleri biraraya getirmeyi hedefliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu konferansa kayıt için lütfen tıklayınız. 

Konferans programı için lütfen tıklayınız. 

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.