Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Krizden Etkilenen Suriye Halkına Destek Programı (Faz II)

Güncelleme Tarihi 25.06.2014

Teklif çağrısının genel amacı Suriye halkına krizin etkileri ile baş etme ve barışçıl ve demokratik bir geçiş dönemine destek olmayı amaçlamaktadır.

Hibe çağrısının özel amaçları :

1. Kalkınma ihtiyaçlarının (insani yardımı kapsamayan) belirleme ve Suriye halkının krizle baş etme süreçlerini desteklemek
2. Topluluk düzeyinde kalkınma ve sosyal uyum süreçlerine topluluk düzeyinde katkı vermek.
3. Suriye’de bulunan STÖ’lerin koordinasyonu ve kapasite geliştirme olarak tanımlanmıştır.

EUHibe çağrısının toplam bütçesi 12.000.000 Euro’dur. Lotlara göre başvuru miktarı aşağıdaki gibidir.

Lot 1

• Minimum miktar: EUR 3,000,000
• Maksimum miktar: EUR 5,000,000

Lot 2

• Minimum miktar: EUR 750,000
• Maksimum miktar: EUR 2,000,000

Hibe çağrısının son başvuru tarihi 29 Temmuz 2014’tür. Başvuru koşulları ve uygunluk kriterleri için hibe rehberine ve başvuru formlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1403178621640&do=publi.detPUB&ZGEO=35610&AOREF=135829&NBPUBLILIST=15&CCNT=7573876&PAGE=1&DEBPUB=19/06/2013&ORDERBY=upd&ORDERBYAD=Desc&SEARCHTYPE=AS&userlanguage=en

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.