TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

"Kurallar ve Yasaların Herkes İçin Eşit Olmasını Sağlamak Üzere Devletlerin Atabileceği Basit Adımlar Var!"

Güncelleme Tarihi 07.05.2015

PERSON ortaklığında bir araya gelmiş Türkiye ve Balkan ülkelerinden sivil toplum örgütleri, 10 Nisan 2015 tarihinde bir kampanya başlattı: “ RighttoAct”.

Zihinsel ve psiko-sosyal engelleri olan bireylerin herkesle birlikte insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi amacıyla çalışan Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)2012 yılından itibaren Avrupa Birliği maddi yardımıyla “Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için Bölgesel Ortaklık Projesi (BİREY/PERSON – Partnership to Ensure Reform of Supports in Other Nations) adlı bir projenin ortağıdır. 

BİREY/PERSON projesi bilgi ve deneyim paylaşımıyla, Türkiye’nin de imzalamış ve onaylamış olduğu, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına dair Sözleşme’nin, özellikle “Hukuk Önünde Eşitlik” ilkesinin psiko-sosyal ve zihinsel engelliler için de hayata geçmesi için çaba harcamaktadır. Projenin hedefi, herkesin kendi hayatı üstüne söz sahibi olması için, insanların karar alırken ihtiyaç duydukları desteği onlara sağlayan destekli karar mekanizmalarının ne olduğu, Türkiye’de bu mekanizmaların nasıl oluşturulabileceğine dair bir tartışmayı yapabilmek için Balkan ülkelerinin birbirini izlemesi, anlaması ve deneyim paylaşmasıdır. Proje hakkında detaylı bilgiyi web sitesinden edinebilirsiniz. http://www.eu-person.com

PERSON ortaklığında bir araya gelmiş Türkiye ve Balkan ülkelerinden sivil toplum örgütleri, 10 Nisan 2015 tarihinde bir kampanya başlattı: “ RighttoAct”.  Balkan STK’larının bölgesel ve ulusal düzeyde, stratejik savunuculuk yapmak ve psiko-sosyal ve zihinsel engelli bireyleri etkileyen reformları izlemek için  yetkinliklerini artırmayı amaçlayan Kampanya hükümetleri, özel oluşumları ve bireyleri, Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin Haklarına dair Sözleşme’nin (EHS) 12. Maddesinin uygulanması için harekete geçirmeye çağırıyor. 

Kampanyayı takip etmek ve EHS’nin 12. maddesinin içerdiği hakkın tanınmasına destek olmak amacıyla imza vermek için Türkçe kampanya bloğunu http://www.madde12.org/ veya PERSON Ağı’nın kampanya sitesiniziyaret edebilirsiniz.  http://righttoactcampaign.com/

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.