TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Maltepe Kent Konseyi'nden Örnek Karar

Güncelleme Tarihi 04.03.2015

Maltepe Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bir ilke imza atarak, “Geri Çağırma Hakkı” adı verilen bir yönerge maddesiyle, yönergelere uygun davranmayan Başkan’ın denetlenerek, gerektiğinde görevden alınabilmesinin önünü açtı. 

2014 Eylül ayında yapılan Genel Kurul ile oluşan yeni yönetim, 5 aylık faaliyetlerini, kapsamlı bir faaliyet raporu ile üyelerine sundu.

Kent Konseyi Başkanı Esra KAYA ERDOĞAN'ın başkanlığında toplanan Genel Kurul, çalışma yönergesini de yeniledi. Yönergenin en dikkat çeken maddesi ise "geri çağırma hakkı" başlığı ile açıklanan demokratik işleyişe ilişkin olanı idi.

Demokratik kitle örgütlerinin, akademik meslek örgütlerinin kimi siyasal partilerin demokratik işleyişin en önemli göstergelerinden biri olarak tartıştığı "geri çağırma hakkı" Maltepe Kent Konseyi yönergesine eklenerek ve bu yönergenin Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmesiyle, örnek bir uygulama başlatılmış oldu.

İlgili yönerge maddesi şöyle:

GERİ ÇAĞIRMA HAKKI

"Kent Konseyinin, bünyesinde yapılan tüm seçimlerde yönetime gelen tüm temsilcileri ve organları, göreve getirdiği gibi görevden alma, geri çağırma hakkı vardır. Seçilen temsilciler veya organlar, Kent Konseyinin amaç ve görevlerine aykırı tutum takınması, görevlerini layıkıyla yerine getirememesi durumlarında, kendisini göreve getiren organlar tarafından geri çağırılabilir."

Yönerge'de "geri çağırma hakkı" ile ilgili olarak işleyişin nasıl olacağına ilişkin hükümler de yer alıyor.

DAHA FAZLA DEMOKRASİ DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK

Kent Konseyi Başkanı Esra KAYA ERDOĞAN, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti, "temsili demokrasinin seçmen - vekil ilişkisinde, seçmenin vekilini sürekli denetleyebilmesi, seçerek verdiği görevi, geri çağırarak alabilmesi hakkına dayalı bir işleyişin doğru olduğunu düşünüyoruz. Maltepe Kent Konseyi olarak yeni yönergemizde bu ilkeye yer verdik. Genel Kurulumuz da bu işleyişi oy birliği ile kabul etti. Umarız bir gün seçim ile göreve gelen tüm kurumlarda böylesine demokratik ilkeler uygulama şansı bulur. Ama en azından bugün için demokratik kitle örgütlerinde ve sivil toplum örgütlerinde"geri çağırma" ilkesinin kabul görmesini murad ediyoruz. "Demokrasi" sadece seçim zamanlarında oy kullanmaya indirgenecek bir faaliyet olarak algılanmamalı. Bizce kendine güven ve halka güven biri diğerini tamamlayan iki olgu. Geri çağırma ilkesini de bir yanıyla buradan değerlendiriyoruz. Demokrasi kültürü belki de böylesi tartışmalar ile geliştirilecek. Kent Konseylerinin mayasında bu olmalı zaten. Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ndaki yol arkadaşlarım başta olmak üzere, bu kararı almamızda bize cesaret veren Gençlik Meclisi’mize ve elbette ki Kent Konseyi Genel Kurulu üyelerine daha fazla demokrasiyi ve daha fazla şeffaflığı destekleri için teşekkür ederim "

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN BELEDİYE MECLİSİ’NE 3 ÖNERİ

Genel Kurul, Maltepe Belediye Meclisi'ne iletilmek üzere üç ayrı önergeden oluşan ve kadının güçlendirilmesine yönelik önemli bir karar daha aldı. Bu karar şöyle; Birinci öneri,"İlçe belediyemizde var olan “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun” ismi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” olarak değiştirilmesi." İkinci öneri, "Belediyede görev yapan tüm personel için kadın hakları, ayrımcılık, taciz, istismar vb. konu içeriklerine sahip toplumsal cinsiyet eşitliği hizmet içi eğitiminin zorunlu olarak ve düzenli olarak gerçekleşmesi." Üçüncü öneri, "evlenecek çiftlere evlilik öncesinde, evlilikte iletişim ve çatışma ile baş etme yöntemleri, birlikte yaşama, şiddet, istismar, toplumsal cinsiyet eşitliği, miras hukuku gibi içeriklere sahip eğitimlerin verilmesi ve evlenecek kişilerin bu eğitime katılması için gerekli teşvikin çeşitli yöntemlerle sağlanması"... Maltepe Belediye Meclisine iletilen bu tavsiyeler Belediye Meclisinin 2 Mart 2015 tarihli toplantısında CHP ve AKP’li meclis üyelerinin görüş birliği ile ek gündem olarak kabul edildi.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.