TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Mavi Kalem Derneği Ekip Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 14.02.2019

Mavi Kalem Derneği  İstanbul/ Fatih-Zeytinburnu bölgesinde yürüttüğü Çocuk Koruma Projesi’nde “Çocuk Koruma Uzmanı” olarak tam zamanlı görevlendirilmek üzere kadın ekip arkadaşı arıyor.

Görev Tanımı:

Acil Durumlarda Çocuk Koruması, çocuklara yönelik istismar, ihmal, taciz ve şiddetin önlenmesi ve müdahale edilmesi anlamına gelir. Çocuk Koruma Uzmanının görevi; özellikle cinsiyete dayalı şiddet başta olmak üzere, diğer koruma aktörleriyle, psikososyal destek ve eğitim alanında uzmanlaşmış aktörlerle birlikte çalışarak öngörülebilir, hesap verebilir ve etkili bir çocuk koruma müdahalesi sağlama yönünde kurum kapasitesini geliştirmektir.

Yürüteceği işler :

 • Çocuk koruma alanında kurum kapasitesini gözden geçirmek ve Mavi Kalem Çocuk Koruma Politikası Strateji Dokümanını geliştirmek,
 • Çocuk koruma için operasyonel standartları geliştirmek;
 • Çocuk Koruma Çalışma Grubu gibi ilgili koordinasyon gruplarında kurumu temsil etmek, bilgi alışverişini sağlamak,
 • Çocuk Koruma alanında eğitim içeriklerinin hazırlanması için kurum içi hazırlık ve değerlendirme toplantılarının organizasyonu, ilgili dokümanların çevrilmesi ve kurumumuza adapte edilmesi,
 • Proje ekiplerine çocuk koruma ve gözetimi bakış açısını kazandırmak üzere hazırlanan eğitim içeriklerinin aktarılması,
 • Projelerin uygulama ve hizmetlerini çocuk koruma ve gözetimini öngörülebilir, hesap verebilir ve etkili olmasını sağlayacak izleme göstergelerinin geliştirilmesi
 • Proje uygulamalarındaki iyi örnekleri, karşılaşılan sorunları inceleyerek politika geliştirmek,
 • Vaka planlama süreçlerine katılarak süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Gerektiği durumlarda projelerin uygulama illerine ziyaretlerde bulunarak, proje ekiplerini ve paydaşları çocuk koruma ve gözetimi politikamız doğrultusunda bilgilendirmek, eğitim vermek.
 • Hibe çağrılarına yönelik olarak hazırlanan projelerin yazım ekibinde yer alarak, tasarlanan projelerin çocuk koruma ve gözetimi alanında kurum politikasına ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak,
 • Çocuk gözetimi alanında kurum içindeki iletişim kişisi olmak,

Aranan Nitelikler:

 • Kadın,
 • Üniversitelerin Tercihen Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji ve ilgili alanlarından en az Lisans derecesinde mezun, tercihen Yüksek Lisans mezunu,
 • Çocuk Koruma alanında deneyimli,
 • Çocuk Koruma alanında ilgili mevzuatlara hakim,
 • Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce diline hakim,
 • MS Office programlarına hakim,
 • Zaman yönetimi ve planlama becerilerine sahip,
 • Hem sözlü hem yazılı rahat ve kolay iletişim kurabilen,
 • Ekip çalışmasına uyumlu, rekabetçi olmayan,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

İlgilenen adaylar 20 Şubat 2019 tarihi saat 17:00’ye kadar ik@mavikalem.org adresine mailin konu ksımaına başvurulan pozisyonu yazarak  Türkçe özgeçmişleri ve yarım sayfalık motivasyon mektupları ile başvurabilirler. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.