TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Mavi Kalem Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

Güncelleme Tarihi 26.09.2017

Mavi Kalem Derneği Vaka Ekip Çalışanı ve tercümanlar arıyor.

Haber fotoğrafıİlanlar şöyle:

Pozisyon: Farsça- Türkçe / Türkçe – Farsça Tercüman

Mavi Kalem Derneği’nin İstanbul/ Fatih-Zeytinburnu bölgesinde yürüttüğü Çocuk Koruma Projesi’nde Farsça- Türkçe / Türkçe – Farsça Tercümanolarak görevlendirilmek üzere ekip arkadaşı arıyoruz.

Görev Tanımı:       

•Gerçekleştirilen hane ziyaretlerindeyararlanıcı ve ekip arasındaki iletişimin sağlanması, 

•Gerektiğinde toplantılardaspontaneçeviri yapılması,

•Proje ekibiyle yararlanıcı arasındaki iletişimin ardıl çeviri yöntemiyle desteklenmesi,

Aranan Nitelikler:

•4 yıllık lisans mezunu,

•Akıcı şekilde Farsça konuşabilen,

•Tercihen Farsça yazım kurallarına ve dilbilgisine hakim olan, 

•MS Office programlarına hakim,

•Zaman yönetimi ve planlama becerilerine sahip,

•Hem sözlü hem yazılı rahat ve kolay iletişim kurabilen,

•Ekip çalışmasına uyumlu, rekabetçi olmayan,

•T.C. vatandaşı

•Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,

•Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,

•Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,

•18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden, 

•Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,

•Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,

•Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,

•Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen

Pozisyon: Arapça- Türkçe / Türkçe – Arapça Tercüman

Mavi Kalem Derneği’nin İstanbul/ Fatih-Zeytinburnu bölgesinde yürüttüğü Çocuk Koruma Projesi’ndeArapça- Türkçe / Türkçe – Arapça Tercüman olarak görevlendirilmek üzere ekip arkadaşı arıyoruz.

Görev Tanımı:       

•Bağlı olduğu birim tarafından verilen rapor ve gerekli evrakların çevirisinin yapılması, 

•Proje Koordinatörü tarafından hazırlanan materyallerin ve konuşma metinlerinin çevirisinin yapılması,

•Gerektiğinde gerçekleştirilen hane ziyaretlerindeyararlanıcı ve ekip arasındaki iletişimin sağlanması, 

•Gerektiğinde toplantılardaspontaneçeviri yapılması,

•Projeye ilişkin gerekli yazı, belge, elektronik posta gibi alanlarda çevirilerin yapılması,

Aranan Nitelikler:

•4 yıllık lisans mezunu,

•Tercihen üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun,

•Türkçe ve Arapça dillerinin yazım kurallarına ve dilbilgisine hakim olan, akıcı konuşabilen ve dili etkin kullanan,

•Tercihen Kürtçe veya Farsça bilen,

•MS Office programlarına hakim,

•Zaman yönetimi ve planlama becerilerine sahip,

•Hem sözlü hem yazılı rahat ve kolay iletişim kurabilen,

•Ekip çalışmasına uyumlu, rekabetçi olmayan,

•T.C. vatandaşı

•Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,

•Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,

•Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,

•18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden, 

•Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,

•Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,

•Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,

•Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen

Pozisyon: Vaka Ekip Çalışanı

Mavi Kalem Derneği’nin İstanbul/ Fatih –Zeytinburnubölgesinde yürüttüğü Çocuk Koruma Projesi’ndeVakaEkibi’nde görevlendirilmek üzere ekip arkadaşları arıyoruz.

Aranan Nitelikler:

•Üniversitelerin Sosyal Hizmetveya Sosyal Bilimler alanından mezun,

•Çocuklarla çalışma deneyimi olan,

•Çocuk koruma programları, psiko-sosyal destek, sosyal çalışma veya vaka çalışması alanında deneyimli,

•Çocuk Hakları, Çocuk Koruma Asgari Standartları ve uluslararası kabul görmüş diğer mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olan, 

•Arapça’yıiyi düzeyde bilen,

•Tercihen Farsça veya İngilizce bilen,

•Kişilerarası güçlü iletişim yeteneğine sahip, 

•T.C vatandaşı,

•Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,

•Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,

•Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,

•18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden, 

•Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,

•Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,

•Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,

•Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

İlgilenenler  29.09.2017 saat 17:00’ye kadar ik@mavikalem.org özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon  mektubu göndererek başvurabilirler.

Mavi Kalem Derneği

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.