TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nden Nafaka Çalıştayı

Güncelleme Tarihi 11.06.2019

Geçtiğimiz ay Meclis gündemine gelen nafaka yasa tasarısı kadın örgütleri başta olmak üzere kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Mor Salkım Kadın Derneği de 28 Haziran Cuma günü kadın hakları savunucusu ve Avukat Hülya Gülbahar'ın katılımıyla Bursa'da “Nafaka Çalıştayı” düzenleyecek. 

Mor Salkım Derneği duyurusunda "kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz." derken deneyimlerini paylaşmak ve nafakanın hak olduğunu duyurmak isteyenleri çalıştaya davet etti.

Derneğin çağrısı şöyle; 

Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz.
 
Nafaka yerine kadının iş bulup çalışması ya da nafakanın devlet tarafından ödenmesi talep edilmektedir. Oysa ki, TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye’de kadınların istihdam oranı yalnızca %29’dur ve bu rakam gerçekte çok daha düşüktür. Eğitim ve istihdam konusunda erkeklerle eşitsiz durumda olan kadınlardan asıl olarak ev kadını ve anne olmaları istenmektedir. “Ev kadını” olarak evlilik yaşamı boyunca eş, çocuk, hasta ve yaşlıların bakımı ile uğraşmak durumunda bırakılan bu kadınlardan, boşandıkları anda mucizevi bir şekilde geçinmelerine yetecek ücretlerde işler bulmaları beklenmektedir. Devletin ücretsiz, kaliteli ve güvenilir kreş hizmetleri sağlamadığı koşullarda, çocuklara kimin bakacağından, bakıcının ya da kreşin ücretini kimin ödeyeceğinden kimse söz etmemektedir.
 
Hacettepe Üniversitesi’ nin 2014 tarihli “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”, boşanmış ya da eşinden ayrı yaşayan kadınların %75’inin fiziksel ya da cinsel şiddete, %80’inin ise duygusal şiddet/istismara maruz kaldığını göstermektedir. Kadınlar açısından tablonun bu kadar vahim olduğu bu koşullarda kazanılmış yasal bir hak olan Nafaka Hakkı’nın geri alınması, değiştirilmesi veya sınırlandırılması kadınları güçlendirecek bir adım olamaz. Aksine, evlilik sırasında ve sonrasında başta ekonomik şiddet olmak üzere, tüm şiddet ve ayrımcılık biçimlerini pekiştirip, kadınları daha da güçsüzleştirecektir. Ayrıca çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkı, kadını şiddetten koruyan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı yürüttükleri kampanyaları da kaygı verici bulmaktayız.
 
Siz de bizimle deneyimlerinizi paylaşmak, varlığınız sayesinde nafaka konusunda pratiğiniz ve yasal süreci anlatmak ve nafakanın hak olduğunu duyurmak isterseniz çalıştayımıza başvurun…
 
Tarih: 28 Haziran 2019 Cuma günü
Saat: 12.30/16.30
Yer: Gönlü Ferah Otel
İletişim: 0531 0338844/ morsalkimdernegi@gmail.com
 
Çalıştay başvuru formu için lütfen tıklayınız. 
 
* Mor Salkım Derneği Avrupa Birliği tarafından finanse edilen BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler için Kurumsal Destek Programı faydalanıcılarındandır. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.