TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

MUDEM'den COVID-19 Krizi Sürecinde Türkiye’deki Mültecilerin Durum Analizi

Güncelleme Tarihi 22.05.2020
Mülteci Destek Derneği (MUDEM)mültecilerin pandemide yaşadıkları öğrenmek üzere Nisan ayında gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını paylaştı.
 
COVID-19 pandemisinin Türkiye’deki mülteciler üzerindeki etkisi ile ilgili ulusal ve uluslararası aktörler ve kamuoyunun bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında tele anket yöntemi ile nicel ağırlıklı veriler elde edildi. Raporda çalışmanın 12 Arapça ve 3 Farsça konuşan görüşmeci tarafından yürütüldüğü ve toplamda 385 hane ile görüşüldüğü bilgisi yer aldı. Hane başına yaşayan birey sayısının beş olarak tahmin edildiği durumda, söz konusu çalışmanın 2000 bireyi kapsadığı belirtildi.
 
Durum analiz raporunda çalışma kapsamında görüşülen kişilerin yüzde 65'inin pandemi sürecinde İl Göç İdaresi Müdürlükleri’nin güncel paylaşımlarından haberdar olmadıklarını belirtildi.
 
Raporda mültecilerin başta dil bariyeri olmak üzere sosyal uyum konusunda yaşadıkları birtakım sorunlar, endişeler ve bilgi eksikliklerinden kaynaklanan çekincelerle, COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık hizmetlerine erişim konusunda bazı isteksizlikler yarattığı da not edildi. 
 
Durum analizinde pandemide uzaktan eğitim sistemine dair de bulgular yer aldı. Raporda pandemi sürecinde uzaktan eğitim hizmetlerine erişimin önündeki en yaygın engellerin, dil bariyeri, teknik ekipman eksikliği (hanede televizyon, internet erişimi, akıllı telefon, bilgisayar, tablet, vb. bulunmaması), ev ortamının düzenli olarak eğitim almak için elverişli olmaması ve uzaktan eğitim hizmetleri hakkında bilgi eksikliği olduğu not edildi. 
 
Çalışmanın tamamını okumak için lütfen tıklayınız.
 
Raporu bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.