Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Mülteciler ve Mülteciler ile İlgili Politika Yapma Konusunda Temel Öncelikler Anketi

Güncelleme Tarihi 12.01.2018

Mültecilerin, mültecilere ev sahipliği yapan toplulukların ve ülkelerin bakış açıları, mülteciler ile ilgili politika yapma süreçleri kapsamında gerçekleşen birçok uluslararası tartışmada belirgin bir şekilde yer almamaktadır. Bu kritik öneme sahip boşluğun farkında olan Türkiye Mülteci Konseyi, IGAM (İltica ve Göç Araştırma Merkezi) ve Oxfam, gerek Türkiye'deki gerekse Türkiye dışından diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde mültecilerle ilgili konularda uluslararası bir politika istişare ve geliştirme süreci başlatmaktadır. 

haber fotoğrafıSürecin amacı, mültecilerin, ev sahibi topluluklar ve ülkelerin bakış açılarındaki ortak noktaları belirlemek; bunların uluslararası politika geliştirme süreçlerinde güçlendirilebileceği bir platform sağlamak; ve uluslararası sınırları aşan zorunlu göçten en çok etkilenenlerin görüşleri ve bakış açılarının mültecilere yönelik uluslararası politikalarının geliştirilmesini sağladığından emin olmaktır.


Bu süreç, dünyanın dört bir yanındaki mülteciler tarafından kurulan ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında çevrimiçi ve yüzyüze istişare yapılmasını ve tematik çalışma grupları tarafından yönlendirilecek bir politika geliştirme sürecini içerecektir. Bütün bunlar, katılımcıları ortak politika pozisyonları ve tavsiyelerini konuşmak, tartışmak ve geliştirmek için bir araya getirmek amacıyla 2018 başlarında Türkiye'de düzenlenecek olan uluslararası bir mülteci kongresine hazırlık niteliği taşımaktadır (daha detaylı bilgi için lütfen kavram notuna bakınız. Kavram notunun Türkçe tercümesini önümüzdeki günlerde bu linkte bulabilirsiniz)

Sürece bugün, mülteciler ve mülteciler ile ilgili politika yapma konusunda temel önceliklerin ne olduğunu düşündüğünüze dair kısa bir anket tamamlayarak dahil olabilirsiniz. Bu anket, mülteciler tarafından kurulan kuruluşların ve daha geniş bir şekilde sivil toplumun bu konudaki görüşlerini tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Bu, dünyanın değişik yerlerindeki mültecilerin, mültecilere ev sahipliği yapan toplumların ve ülkelerin farklılaşan ve benzeşen bakış açılarını belirlemeye ve daha ileri tartışma ve politika geliştirme konusunda bir temel oluşturmaya yardımcı olacaktır. Yaklaşık 15 dakikanızı alacak olan bu anket, 31 Ocak 2018 tarihine kadar doldurulabilecektir.

Anketin Arapça ve Fransızca versiyonlarına bu linkler üzerinden erişilebilmektedir.

Türkiye Mülteci Konseyi, IGAM ve Oxfam

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.