TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu Haklar ve Dayanıklılık Çekirdek Hibeleri

Güncelleme Tarihi 21.05.2020
Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR) COVID-19 pandemisinin yarattığı etkiler bağlamında örgütlenme ve hak geliştirmenin alternatif yollarını bulmaya çalışan küçük ölçekli projeleri desteklemek hedefiyle yeni hibe desteğini duyurdu. 
 
Başvurular için son tarih 8 Haziran 2020.  Başvuru Türkçe yapabilirken, başvuru formunun doldurularak coordinator@csbronline.org adresine iletilmesi gerekiyor.
 
Proje önerilerinin aşağıdaki kriterleri nasıl yerine getireceklerini belirtmesi bekleniyor. 
  • Köktenciliğin temel nedenlerini ve bu nedenlerin, LGBTIQ bireylerin karşı karşıya kaldığı hak kısıtlamalarıyla nasıl kesiştiğini ele almak ve bunlarla mücadele etmek;
  • Topluluk-temelli örgütlenmeyi güçlendirmek;
  • Müslüman toplumlardaki mevcut programların ve kampanyaların hareket kısıtlaması yaşadığımız bugünlerde yeni yöntemlerle devam ettirilmesini de içerecek şekilde sivil alanı sürdürmek ve genişletmek;
  • İlerici ifade ve söylemleri güçlendirmek ve çoğaltmak. Bu stratejik odak, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ve ifadesi çeşitliliğine saygı temeline dayanan din veya inanç özgürlüğüne dair olumlayıcı yaklaşımları geliştirmeyi de içeren ifade ve söylemleri de kapsar. E. Topluluk ve kolektif özbakım da dahil olmak üzere, hakları ve dayanıklılığı geliştirmeye dair yenilikçive bütüncül yaklaşımları desteklemek.
Kimler başvurabilir?
  • Yıllık bütçesi 50.000 Euro’nun altında olan ve aşağıdaki kriterleri karşılayan, sivil toplum örgütleri, platformlar, inisiyatifler vb. grupların başvurularını kabul ediyoruz:
  • Öncelikli ya da odak ülkelerdeki kuir (LGBTIQ) Müslümanlar tarafından yürütülen kolektifler ya da kuruluşlar.
  • Öncelikli ya da odak ülkelerdeki kuir gruplar. LBQ, trans ve interseks gruplara öncelik verilecektir.
  • Öncelikli ya da odak ülkelerdeki LGBTIQ bireyleri kapsayan feminist gruplar, kadın hakları ya da kız çocuğu hakları grupları.

Hangi hibelere başvurabilirsiniz?
 
Kurumsal Hibeler ya da Bölgesel/İş birliği Hibeleri için 1 Temmuz- 15 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje önerilerini kabul ediliyor. Hibe miktarları ise 2 bin 500 Euro, 6 bin Euro ve 10 bin Euro olarak belirlendi. Hibeler küçük ölçekli projelerin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesiyle ilgili temel maliyetleri karşılayacak şekilde belirlendi. İnsan kaynakları ve teknoloji için gerekli olan harcamalar da bu bütçelere dahildir.
 
Kurumsal Hibeler: Bu proje önerileri öncelikli ülkelerin herhangi birinde çalışan kuruluşlar ya da kolektifler tarafından sunulabilir: Afganistan, Bangladeş, Mısır, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kırgızistan, Fas, Nepal, Pakistan, Filistin, Filipinler, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tunus ve Yemen.
 
Bölgesel Hibeler/İş birliği Hibeleri: Bu proje önerilerinin bölgesel stratejileri nasıl ele alacaklarını belirtmeleri gerekir ve CSBR ile ortaklık önerileri olarak sunulabilirler. Başvuru, yukarıda belirtilen öncelikli ülkelerin ve/veya aşağıda belirtilen odak ülkelerin herhangi birinde çalışan kuruluşlar, kolektifler ya da ağlar tarafından yapılabilir: Fas, Kazakistan, Lübnan, Malezya ve Türkiye.
 
Detaylı bilgi ve başvuru formu için lütfen bakınız.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.