TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Nefret Söylemi El Kitabı

Güncelleme Tarihi 06.04.2011
Etiketler: çeviri

İnsan Hakları Ortak Platformu Avrupa Konseyinin izniyle "Nefret Söylemi El Kitabı"nın Türkçe çevirisini yapmıştır.

"Nefret söylemi" el kitabı nefret söylemi kavramını açıklığa kavuşturmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili içtihadında takip ettiği ölçütler konusunda karar vericilere, uzmanlara ve bir bütün olarak topluma kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır. İnsan Haklarını Geliştirme Uzmanlar Komitesinin çatısı altında ve İnsan Hakları Yönlendirme Komitesinin yetkisi dâhilinde hazırlanan bu el kitabı, Avrupa Konseyi tarafından görevlendirilen insan hakları uzmanı Anne Weber tarafından yazılmıştır.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.