TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Örgütsel Koçluk Programı Başvuruları Devam Ediyor

Güncelleme Tarihi 09.03.2020

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle STÖ'lerin örgütlerin kurumsal, finansal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılmasını desteklemek hedefiyle çalışan STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında “Örgütsel Koçluk Programı” başvuruları devam ediyor.  

Kapasite güçlendirme eğitimlerinden farklı olarak, örgütlerin belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda planlı ve yapılandırılmış buluşmalar aracılığıyla sağlanan özelleştirilmiş bir teknik destek olarak tasarlanan Örgütsel Koçluk Programı alanında uzman kişilerin desteğiyle yürütülüyor. STÖ'lerin uzmanlarla yüz yüze veya online olarak çalışma fırsatı elde ettiği programda STÖ'lere katılım ve örgütlenme çalışmaları, örgütsel gelişim çalışmaları ve hak temelli yaklaşım yerleştirme çalışmaları başlıklarında destek veriliyor. 

Son başvuru tarihi olmayan Örgütsel Koçluk Programı’nda önce başvuran önce değerlendirmeye alınır prensibiyle her ayın ilk haftası başvurular değerlendiriliyor. 

Örgütsel Koçluk Programı’ndan Hangi STÖ’ler Yararlanabilir

  • Yerel düzeyde ihtiyaç ve/veya problemlere yönelik hak temelli* yaklaşım ile faaliyetler yürüten dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif, yerel girişim, yerel inisiyatif, öğrenci topluluğu, yerel düzeyde çalışan ağlar ve platformlar ile kent konseyleri ve altlarında yer alan meclisler;
  • Örgütsel Koçluk Programı çerçevesinde yürütülecek olan çalışmaların tümüne yönetim/yürütme organından en az 3 kişi ile birlikte en az 3 aktif üye/çalışan/gönüllü olmak üzere toplamda en az 6 kişinin tam katılımını yönetim kurulu/yürütme kurulu kararı ile taahhüt eden örgütler.  
  • Şubeler, Örgütsel Koçluk Programı kapsamında Stratejik Planlama haricindeki tüm konulardan destek almak için başvuru yapabilirler.

Başvuru Formu

Programla ilgili sorularınız için desteknoktasi@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

İlgili haber için tıklayınız.

* Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.