TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Fizibilite Desteği Programı

Güncelleme Tarihi 09.03.2020

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Fizibilite Desteği Programı” kapsamında 2020 destekleri için başvurular 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek. 

Program kapsamında TR83 bölgesi kapsamına giren Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki çalışmalar desteklenecek.

Programın genel amacı;
 
TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.
 
Programın öncelikleri;
  • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
  • Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
  • Sosyal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında yapılacak fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
  • Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
  • Bölgede mevcut üretim yapısının kaynak verimli bir yapıya dönüştürülmesine yönelik fizibilite çalışmaları
  • Çevreye duyarlı üretim süreçleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik fizibilite çalışmaları
  • Bölgede ihracatın geliştirilmesi ve pazarın çeşitlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları
  • TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
  • Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.) güçlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
  • Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı fizibilite çalışmalarının desteklenmesi 

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için; asgari tutar: 30 bin TL azami tutar 150 bin TL olarak belirlendi. Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için; asgari tutar: 30 bin TL azami tutar 250 bin TL olarak belirlendi.

Programla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.