Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Projem İzmir - Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Güncelleme Tarihi 06.10.2017

Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Temsilciliği ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle  “Projem İzmir - Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri” düzenleniyor.

haber fotoğrafıEğitim duyurusu şöyle:

Eğitimlerin temel amacı, 2014-2023 İzmir Bölge Planı “Güçlü Toplum” gelişme ekseninin “İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum” stratejik önceliğindeki hedeflere ve Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Temsilciliği’nin “AB ile yürütülmekte olan müzakere sürecine ilişkin farkındalığı artırarak, yerel kuruluşlar düzeyinde AB üyelik sürecine aktif katılımı teşvik etmek ve ildeki kurum ve kuruluşların AB mali kaynaklarından daha etkin bir şekilde faydalanmasını mümkün hale getirmek” görevine uygun olarak, İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine, proje geliştirme ve yürütme kapasitelerinin artırılmasına, AB mali kaynakları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha etkin bir şekilde faydalanmasına katkı sağlanmasıdır. Projem İzmir Eğitimleri’nin hedef kitlesi, İzmir ilinde yerleşik dernek, vakıf ve kooperatiflerdir.

Projem İzmir Eğitimleri katılımcılarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

 • Kanunen zorunlu yönetim organlarını oluşturmuş, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirmiş bir dernek, vakıf veya kooperatif temsilcisi olmak
 • İzmir ilinde yerleşik bir dernek, vakıf veya kooperatifi temsil ediyor olmak

50 kişilik bir gruba yönelik düzenlenecek eğitimler üçer günlük periyotlar halinde uygulanacak, 3 ayrı modülde toplam 9 gün sürecektir:

1. Modül: 14-16 Kasım 2017

Tarih

Eğitim Konusu

14 Kasım 2017

Giriş: AB Bakanlığı ve İZKA’nın sivil topluma yönelik programları

Dernek, Vakıf ve Kooperatiflerde Kurumsal Kapasite

 • Yasal Çerçeve
 • Yönetişim

15 Kasım 2017

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Mali Yönetim

16 Kasım 2017

 • Sosyal Girişimcilik

 

2. Modül: 28-30 Kasım 2017

Tarih

Eğitim Konusu

28 Kasım 2017

Stratejik Planlama

 • Stratejik Düşünmeye Giriş

29 Kasım 2017

 • Stratejik Planlama-Eylem Planı

30 Kasım 2017

 • İzleme ve Değerlendirme Planı

 

3. Modül: 13-15 Aralık 2017

Tarih

Eğitim Konusu

13 Aralık 2017

 • Yerel Ağlar Kurma
 • Kamu-STK işbirliği
 • Etkinlik Yönetimi

14 Aralık 2017

İletişim

 • İletişim Stratejisi Geliştirme
 • Sosyal Medya
 • İçerik Yönetimi

15 Aralık 2017

İletişim (devam)

 • Kampanya Stratejisi
 • Kimlik, İtibar ve Risk Yönetimi
 • İyi Uygulamalar ve Başarı Hikâyeleri

 

Açıklamalar:

 1. Her kuruluştan, eğitimlere en fazla iki temsilci katılım sağlayabilecektir.
 2. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 3. Toplam 3 modülden oluşan eğitimlere tam zamanlı devam ederek verilen uygulamalı çalışmaları yerine getiren katılımcılara “Katılım Belgesi” verilebilecektir.
 4. Avrupa Birliği Bakanlığı ve İzmir Kalkınma Ajansı, katılım formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla katılımcılardan ek bilgi/belge talep edebilecektir.
 5. Eğitimlere başvuruda bulunan adayların başvuru formunda belirtilen kuruluşu temsil ettiğine dair daha sonra bir belgelendirme talep edilecektir.
 6. Eğitime kabul edilen adaylara eğitim yeri ve diğer konular hakkında e-posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır.
 7. Avrupa Birliği Bakanlığı ve İzmir Kalkınma Ajansı programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Başvuru:

Başvurular, yalnızca burada bağlantısı verilen online form üzerinden ve en geç 20 Ekim 2017 saat 17.00’a kadar yapılabilecektir.

Eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi için izmir@ab.gov.tr adresine e posta gönderilebilir.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.