Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Raoul Wallenberg -İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı İçin Başvurular Başladı

Güncelleme Tarihi 24.04.2018

Türkiye’de, insan hakları ve insancıl hukuk konularında var olan akademik araştırma ve yayın sayısının artmasına ve genç akademisyenlerin ve bağımsız araştırmacıların güncel insan hakları konularında araştırma yapmalarını teşvik ederek ortak çalışma alanları yaratılmasına destek olmayı hedefleyen hibe programı kapsamında, araştırma tekliflerinin Türkiye’deki insan hakları meselelerinden en az bir veya birkaçını konu alması beklenmektedir.

Her bir araştırma için verilecek en yüksek hibe bedeli 15.000TL’dir. Araştırma süresi en fazla altı ay ile sınırlı olup, hibe kullanım süresi 30 Aralık 2019 ile sınırlıdır. 

Son başvuru tarihi:  20 Mayıs 2018, Saat 24.00

Başvuru için lütfen tıklayınız. 

RW-İHAHP Başvuru Rehberi için lütfen tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.