Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Düşün Destekleri Açıldı

Güncelleme Tarihi 11.01.2019

Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen ve beş farklı kategori altında sunulan Sivil Düşün Destekleri için başvurular başladı. 

STÖ'lere ve kişilere etkinlik/Toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya  ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5.000 Avro olarak belirlendi. Sivil Düşün'e  2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10.000 Avro destek alabilir. 

Sivil Düşün Desteklerinden kimler yararlanabilir?

- Aktivistler

- Sivil toplum örgütleri:

  • Dernekler o Vakıflar o Kâr amacı gütmeyen kooperatifler
  • Sivil toplum ağları ve platformları
  • Sivil inisiyatifler o Kent konseyleri
  • Sendikalar o Kâr amacı gütmeyen şirketler
  • Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları
  • Üniversitelerin hak alanlarında çalışan veya sivil toplum birimleri/merkezler

Sivil Düşün Desteklerini ve başvuru koşullarını ayrıntılı incelemek için http://sivildusun.net/destekler/#1537986557277-25bb2e56-87c5 adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.