TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Sivil Toplum-Kamu İlişkileri Davranış İlkeleri Belgesi Görüşe Açıldı

Güncelleme Tarihi 03.09.2015

Türkiye’de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sağlamayı hedefleyen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında TÜSEV, sivil toplum-kamu işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyor.

siviltoplum_kamuişbirliği

DAVRANIŞ İLKELERİ BELGESİ GÖRÜŞ BİLDİRİMİ

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) ile birlikte Haziran 2012’den beri, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesini yürütüyor.

Türkiye’de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sağlamayı hedefleyen proje kapsamında TÜSEV, sivil toplum-kamu işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyor.

Proje kapsamında Türkiye’de sivil toplum-kamu diyaloğunun iyileştirilmesi amacıyla, gerek STK’ların gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının üzerinde anlaştığı ilkeleri içeren “Sivil Toplum-Kamu Kurumları İlişkilerine Dair Davranış İlkeleri” Belgesinin kabul edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, Temmuz 2012-Nisan 2014 tarihleri arasında farklı STK, kamu kurumu ve uzman kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar sonucunda Davranış İlkeleri Belgesi Taslağı geliştirildi.

 

Hazırlanan taslak Davranış İlkeleri Belgesinin farklı uzmanlıklardan yararlanılarak katılımcı bir şekilde hazırlanabilmesi için kapsamlı bir görüş alma sürecinin önemine inanıyoruz. Verilen görüşlerin tamamı hassasiyetle ele alınacak, ortak zemin ve noktalar dikkate alınarak Davranış İlkeleri Belgesinin son hali yayınlanacaktır. Belgenin yayınlanmasıyla birlikte verilen görüşler, görüş veren kurum/kuruluşların isimleri ve görüşlerin ne şekilde değerlendirildiğine dair geri bildirim raporu paylaşılacaktır.

Taslak belge ile ilgili görüş bildirmek için bu linki tıklayabilirsiniz.

Görüşlerinizi en geç 11 Eylül 2015 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Görüşlerinizle Davranış İlkeleri Belgesinin hazırlanmasına katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TÜSEV

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.