Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

"Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü" Paneli

Güncelleme Tarihi 13.02.2018

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ve Asia Minor işbirliği “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü” başlıklı bir panel düzenleyecektir. 

haber fotoğrafı

Panelin amacı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde sivil toplum aktörleri olarak STK’ların nasıl bir rol oynadıkları ve oynayabilecekleri sorusuna yanıt bulmaktır. Etkinlik 21 Şubat Çarşamba günü 13:30-15:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu’nda gerçekleşecek.

Panele katılacak konuşmacılar:

Bülent Özcan, Proje Uygulama Başkanı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
Tezcan Eralp Abay, Genel Koordinatör, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara
Erdem Vardar, Başkan, Yuva Derneği (YUVA), İstanbul
Gül Günver Turan, Genel Başkan, Türkiye-Avrupa Birliği Derneği (TURABDER); Avrupa Hareketi Türkiye, İstanbul
Serdar Dinler, Başkan, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, İstanbul (moderatör)

Etkinlik dışarıdan katılıma açıktır ve dili Türkçe olacaktır.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.