TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Sivil Toplum Okulu'nun İkincisi Başladı

Güncelleme Tarihi 21.10.2019
STGM’nin ilk uzun dönemli eğitim programı olan Sivil Toplum Okulu'nun (STOK) ikincisi geçtiğimiz hafta başladı. 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen eğitim "Dünya'da ve Türkiye'de Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi ve Güncel Tartışmalar" başlığıyla düzenlendi.

Üç günlük eğitimin ilk gününde Dr. Zafer Çeler "Sivil Toplum Kavramının Gelişimi" ve "Modern Zamanlarda Sivil Toplumun Yeri" başlıklarında sunum yaptı. İkinci gün STGM Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay Türkiye'de sivil toplumun gelişimi ve sivil toplum alanının idari ve yaslal çerçevesi hakkında bilgi verirken, STGM Araştırma ve İzleme Koordinatörü Dicle Çakmak örgütlenme özgürlüğünde temel ilkeler başlığında sunum yaptı. Yine STGM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Korkut da sivil toplum alanında dünyadaki gelişmeleri aktardı. 

Eğitimi üçüncü günü ise Sivil Toplum Okulu'nun ilk dönem katılımcıları STOK'ta geçen bir yılda yaşadıklarını, kazanımlarını ve STOK eğitimlerini çalışmalarına nasıl entegre ettiklerini "Benim STOK Maceram" başlıklı oturumda yeni dönem katılımcılarıyla paylaştı. Üçüncü günün son oturumunu ise Koç Üniversitesi Sosyal etki Forumu'ndan (KUSİF) Dr. Gonca Ondan yönetti. Dr. Ongan sosyal etki yönetimi başlığında sunum gerçekleştirdi.  

STOK'un ikinci döneminde Adana, Ankara, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Mardin ve Mersin'de farklı hak alanlarında çalışma yürüten yirmi altı örgüt yedi ay boyunca farklı başlıklarda uzmanlarla biraraya gelecek. 

STOK'un ikinci dönem katılımcıları ise; Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesi, İnsan Hakları Ortak Platformu, Çiğdemim Derneği, Kaos GL, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Kamu Araştırmaları Vakfı, Dicle Görme Engelliler Derneği, Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı, Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, Human Appeal Türkiye Temsilciliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı,  Engelsiz Erişim Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Ka.Der, AÇEV, Lambda İstanbul, İhtiyaç Haritası, Eşpedal Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği,  Kadın Hakları Koruma Derneği İzmir Şubesi, Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Kuzeydoğa Derneği, Her Yerde Sanat Derneği, İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi ve Liberfe&3H Hareketi oldu. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi'nin altında çalışma yürüten STOK'ta demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan STÖ’lerin işlevlerini hangi araçlarla ve nasıl yerine getireceklerine dair sorulara dünyadaki eğilimler ve Türkiye’nin güncel siyasi, kültürel ve ekonomik koşulları göz önüne alınarak yanıt üretilmeye çalışılıyor. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.