TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Yasal Ortam Anketi

Güncelleme Tarihi 29.01.2015

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Yasal Ortam Anketi

Değerli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi,

Bu anket çalışması, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Türkiye’deki uygulamasından sorumlu olduğu Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında yapılmaktadır. Avrupa Birliği’nin mali desteği ile Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda yürütülen proje, Batı Balkanlar (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan) ve Türkiye’de eş zamanlı olarak 2012 yılından beri uygulanmaktadır.

Proje sivil toplum için elverişli ortam yaratılmasına katkı sağlayarak bu alanda yapılan izleme ve savunuculuk çalışmalarının temelini güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Matrisi, BCSDN üyesi olan TÜSEV’in de içinde olduğu bir uzman ekibi tarafından oluşturulmuştur. Matris, sivil toplumun gelişmesi için uygun ortamın nasıl olması gerektiğine dair standartlar ve göstergeler içermektedir. Bir izleme aracı olarak geliştirilmiş olan İzleme Matrisi kullanılarak 8 ülkede 2013 yılında ilk izleme raporları yayınlanmıştır. İngilizce olarak yayınlanan tüm ülke raporlarına ve karşılaştırmalı verilere www.monitoringmatrix.net adresinden ulaşabilirsiniz. 2013 yılı İzleme Matrisi Türkiye Raporunun Türkçe yayımlanan kısa versiyonuna ise TÜSEV web sitesinden (www.tusev.org.tr) erişebilirsiniz.

İzleme Matrisi aracılığıyla derlenen ülke bulguları, İlerleme Raporlarında değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu başta olmak üzere, sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Cevaplarınızla anlam kazanacak olan bu anket çalışması Türkiye’deki sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamı: (1) Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri; (2) STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve (3) Kamu – STK İlişkisi İzleme Matrisi ana bölümleri altında belirlenen standart ve kriterlerle ilgili sorular içermektedir. Sivil toplum kuruluşları olarak sizlerin Türkiye’deki ortamı değerlendirmeniz ve uygulamalara dair deneyimlerinizi aktarmanız 2014 İzleme Matrisi Raporunu daha kapsamlı olarak hazırlanmamıza yardımcı olacaktır.

Ankete verilen cevaplar Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi Türkiye 2014 Raporu için kullanılacak ve vereceğiniz tüm bilgiler gizli tutulacaktır.

Anketin tamamlanması ortalama 20 dakika sürecek ve anket 10 gün boyunca erişilebilir olacaktır.

Ankete katılım ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Anket formunu doldurmak için tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.