TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

SİYAMDER Ulusal Takım Çağrıları

Güncelleme Tarihi 20.02.2018

Sivil Yaşam Derneği her sene olduğu gibi bu sene de faaliyetlerinde üst düzey sorumluluk alarak kendisini geleceğin yöneticileri olarak hazırlayacak, takım çalışması kabiliyetini ve teknik yeterliliği elde edecek Ulusal Takım üyeleri arıyor.

haber fotoğrafı

CV’nizde üst düzey yere sahip olacak, kendinizi geliştirme fırsatı bulacağınız ve Türkiye’nin 20’den fazla şehrindeki SİYAMDER Yerel Kurulları ile birebirde çalışma fırsatını size sağlayacak SİYAMDER Ulusal Takımları’na başvurmak için lütfen dikkatlice okuyun.

1- SİYAMDER Sekreteryası

SİYAMDER Sekreteryası Yerel Kurulların ve Ulusal Kurulun takip ettiği tüm resmi yazışmalar, belgelemeler, raporlamalar ve yazışmaları bir araya getiren ve bütünleştiren ekiptir. Sekreterya ekibini SİYAMDER Ulusal Genel Sekreter’i koordine etmektedir. Bu grup belirlenen bir konuda SİYAMDER’in hangi organına başvurması gerektiğini bilemeyenleri yönlendirme, raporlama ve yazışmaların doğru yapılmasını sağlama, SİYAMDER organlarının işlerliğinin sağlama gibi görevleri de yerine getirecektir.

2- İç İlişkiler Takımı

İç İlişkiler Takımı SİYAMDER Yerel Kurullarının faaliyetlerinin takip edilmesi, gereken noktalarda Yerel Kurullara teknik destek verilerek süreçlerin kolaylaştırılması, Yerel Kurulların oryantasyon, eğitim ve takım kurma faaliyetlerini tamamlayarak yönetim kadrolarına yetkinlik kazandırılması amacıyla çalışır.

Gün geçtikçe büyüyen SİYAMDER Ailesi’nde Yerel Kurullarımızın sayı olarak artmasının kontrolü zorlaştırması nedeniyle bir takıma ihtiyaç duyulmuştur. Takımın yerellerimize, gönüllülerimize gereken desteğin verilmesi konusunda kolaylaştırıcı rol üstlenmesi amaçlanmıştır.

Takımın bir parçası olacak gönüllülerimizin öncelikli olarak etkili iletişim, yönetim ve liderlik becerisine sahip olmaları beklenmektedir.

Benzer şekilde bu takımda yer almak sizlere belirtilen konularda kendinizi geliştirme fırsatı sunacaktır.

3- Dış İlişkiler Takımı

Dış İlişkiler Takımı SİYAMDER’in yerel, ulusal ve uluslararası farklı kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini geliştiren, sürdüren ve yöneten takımdır. Bu takıma ihtiyaç duyulmasının sebebi SİYAMDER’in hem Uluslararası hem de Ulusal düzlemde farklı kuruluşlarla ilişki ve bağlantılarının sayıca artması ve profesyonel olarak yönetilmesine gerek görülmesidir. Dış İlişkiler takımı üyelerinin derneğin temsil edilmesi gereken Ulusal ve Uluslararası toplantılara katılımı, belirlenecek kuruluşlarla yazışma ve görüşmeleri sağlamaları ve yeni network ve ağlara katılımı takip etmeleri istenmektedir. Ayrıca, bu takımın üyelerinin, SİYAMDER yerel kurullarının ilgili faaliyetlerini takip etmesi ve koordinasyonunu sağlaması üzerine de görev alacaklardır. Son olarak, yine takım üyelerinden bir kişi, SİYAMDER’in AGH süreçlerini takip edecek, gönüllü gönderimi/alamı konusunda inisiyatif alacaktır. Bu takımda yer almak isteyen Siyamder Gönüllülerinin kurumsal diplomasi alanında temel düzeyde tecrübe sahibi olmaları, tercihen İngilizce veya farklı bir yabancı dil bilmeleri ve temsil yeteneğinin güçlü olması gerekmektedir.

4- Projeler Ulusal Takımı

Derneğimizin ulusal ve uluslararası proje yazım süreçlerinde ve derneğimiz içerisinde yürütülmekte olan projelerimiz ile ilgilenmekte olan Projeler Ulusal Takımı ayrıca düzenli olarak hibe çağrılarını takip etmekte, uygun projelerimizi ilgili mercilere iletmektedir.

5- Kaynak Geliştirme Takımı

Kaynak Geliştirme Takımı SİYAMDER’in proje, faaliyet ve girişimleri için ihtiyaç duyduğu nakdi ve ayni akarı temin etmekten sorumlu ekiptir. Bu ekibe SİYAMDER Ulusal Finans Direktörü başkanlık etmektedir ve farklı şehirlerde ve ulusal düzlemde fon ve proje çağrılarından sponsorluk görüşmeleri ve stratejik işbirliklerine kadar bir çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu ekip içerisinde yer almak isteyen gönüllülerin kaynak geliştirme ve tarama alanında temel düzeyde tecrübeli olması beklenmektedir.

6- Kurumsal İletişim Takımı

Kurumsal İletişim Takımı SİYAMDER’in kurumsal imaj ve saygınlığını olumlu yönde geliştirmek, sürekliliğini sağlamak ve marka yönetimi adına olağan ve olağanüstü kampanya dönemlerinde ulusal ve yerel tanıtım hedeflerini belirlemek, görsel ve dijital medya içeriklerini hazırlamak ve yönetmekten sorumludur. Kurumsal İletişim Takımını, Ulusal Kurumsal İletişim Direktörü koordine etmektedir. Bu takım web tasarımı, grafik tasarımı, dijital pazarlama, derneğin yazılı ve görsel tanıtım materyallerine (e-dergi, e-bülten, blog, tanıtım videosu vb. ) içerik üretip gönüllülerle buluşturmaktan sorumludur.

7- Eğitim Destek Ulusal Takımı

Derneğimizin gençlere yönelik üretmiş olduğu eğitim modüllerinin yapımı ve uygulanması safhasında görev alan ‘Eğitim Destek Ulusal Takımı’ aynı zamanda bu eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve güncel şartlara uygun hale getirilmesinde görev almaktadır.

8- Ulusal Aktiviteler Takımı

Derneğimizin yılda 4 kez düzenlediği ulusal aktivitelerin (Ulusal Gençlik Zirveleri ve Ulusal Genel Kurullar) saha/fiyat araştırmalarını ve zirve sürecinde yerel kurul ile ortak çalışmaları sorumlulukları arasına alan Ulusal Aktiviteler Takımı aynı zamanda dernek içi gerçekleşen Yerel Kurul Başkanları Toplantısı ve Yürütme Kurulu Toplantlarını da organize etmektedir.

9- Gençlik Sağlığı Ulusal Takımı

Gençlik sağlığı ulusal takımı sağlık alanında genç liderler yetiştirilmesi, gençlerin bağımlılıktan korunması, sportif yaşamın teşviki ve spor yoluyla gençlerin aktifleştirilmesinin sağlanması konularından sorumludur ve bu kapsamda çalışmalar yapar.

10- Demokratik Katılım Ulusal Takımı

Demokratik katılım ulusal takımı demokrasi bilincinin gençler arasında yaygınlaştırılması, gençlerin hak temelli yaklaşımlar ve gençlik hakları alanında savunuculuk ve aktivizm için teşvik edilmesi ve gençlerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımının arttırılması alanlarında faaliyet göstermektedir.

11- İnovasyon ve Girişimcilik Ulusal Takımı

İnovasyon ve girişimcilik ulusal takımının sorumlulukları arasında; girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerini girişimcilik ağında buluşturmak, gençlerin inovasyon ve girişimcilik konularında politika ve kararların oluşmasında rol almasını sağlamak, gençlerin inovasyon ve girişimcilik ile ilgili terminoloji, eğitim, çalışma koşulları gibi konularda fikir ve yöntemler geliştirmesine öncülük etmek, dünya da benzer amaçlarla kurulmuş olan inovasyon ve girişimcilik alanlarını alanlarını temsil eden kurumlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak uluslararası faaliyetlerde bulunmak gibi maddeler yer almaktadır.

12- Gençlik ve Çevre Ulusal Takımı

Gençlik ve Çevre ulusal takımı, gençlerin çevre ile alakalı farkındalıklarının arttırılması, sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm, tüketim kültürü gibi konularda gençlerin kapasitelerinin arttırılması konularında çalışmalar yapar.

13- Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahiliyet Ulusal Takımı

Dezavantajlı gençler ve sosyal dahiliyet ulusal takımı, dezavantajlı gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarının önlenmesi ve topluma dahil edilmelerinin sağlanması aynı zamanda ise dezavantajlı gençlere yönelik bakış açısının pozitif yönde değiştirilmesi konuları kapsamında ulusal çalışmalar icra etmektedir.

Önemli Bilgiler

· Takımlar içerisinde yer alarak seçilen kişiler Haziran 2018’de gerçekleşecek SİYAMDER Ulusal Genel Kurul’una kadar görevde kalacaktır.

· Her takımın belirlen bir çalışma takvimi ve tarzı olacaktır.

· Bu takımlarda yer alacak gönüllülerin haftalık en az 5 saatini aktif olarak dernek faaliyetlerine ayırabilmesi ve online çalışmaya yatkın olması gerekmektedir.

· Gerekmesi durumunda bu gruplarda yer alan kişilere ihtiyaç duydukları eğitim ve destekler profesyoneller tarafından verilerek seçildikleri alanda daha derin bilgi ve donanıma sahip olmaları amacıyla bu kişiler yetiştirilecektir.

· Bu takımlarda yer almak üzere seçilen kişiler ilgili alanlarda kendisini geliştirmesi amacıyla SİYAMDER Ulusal Yöneticileri ve profesyonellerden daha fazla destek alması istenen kişilerdir. Bu takımlarda yer almak ilgili kişilere Ulusal Yöneticilik pozisyonu veya Ulusal Yönetim Kurulunun izni dışında derneği direk temsil yetkisi vermemektedir.

Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler

· Başvuru Formunun Çevrimiçi Olarak Doldurulması. Buraya tıklayarak doldurabilirsiniz.

· CV ve 1 adet Fotoğraf

· Motivasyon Mektubu (En fazla 1 sayfa)

Belirtilen belge ve formun 21 Şubat 2018 saat 23.59’a kadar gensek@siyamder.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Soru, istek ve görüşlerinizi info@siyamder.org adresine bildirebilirsiniz.

SİYAMDER

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.