Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STGM Sivil Toplum Okuluna Başvurular Başladı

Güncelleme Tarihi 11.10.2018

Geçtiğimiz Şubat ayında sivil toplum örgütlerin varoluşlarını desteklemek, kapasitelerini geliştirmek ve etkilerini arttırmak amacıyla yola çıkan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen  STÖ Kaynak Merkezi önümüzdeki dönem için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. STGM Sivil Toplum Okulu (STOK) sonbaharda açılıyor.

STGM’nin ilk uzun dönemli eğitim programı olacak olan STOK, örgütsel ve dijital kapasite güçlendirme eğitimleriyle örgütlerle buluşmaya başlayan STÖ Kaynak Merkezi’nin  bir diğer ayağı olarak hayata geçirilecek.

STÖ’lerin savunuculuk kapasitelerini geliştirmek ve politika yapım süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla kurgulanan  eğitim programında katılımcı örgütlerle uzmanlar bir yıl boyunca çeşitli başlıklarda buluşacaklar. Gelişkin bir müfredat temelinde hayata geçirilecek olan programda demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan STÖ’lerin işlevlerini hangi araçlarla ve nasıl yerine getireceklerine dair sorulara dünyadaki eğilimler ve Türkiye’nin güncel siyasi, kültürel ve ekonomik koşulları göz önüne alınarak yanıt üretilmeye çalışılacak.

Neden bu program?

Eğitim programı etkili bir savunuculuk faaliyetinin ancak gerçek ve doğru bilgiyi temel alan iyi bir analizle yapılabileceği gerçeğinden hareketle kurgulandı. Sivil toplum örgütlerinin alanlarında araştırma yapabilme, doğru bilgiyi üretebilme ve etkili bir savunuculuk faaliyeti yürütebilme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan programda STÖ’ler  ve uzmanlar bir müfredat çerçevesinde 7 ay sürecek olan eğitimlerde bir araya gelecek. Yedi başlıkta üçer günlük periyotlarda düzenlenecek olan eğitimler; kanıt temelli savunuculuk, politika izleme ve değerlendirme, katılımcı yöntemler, değişim teorisi, toplumsal etki değerlendirme, eylem araştırması, kampanya düzenleme ve lobicilik başlıklarında gerçekleşecek

Eğitim serisine kimler başvurabilir?

Uzun dönemli olarak planlanan eğitim programına katılmak isteyen örgütlerin öncelikle bütün eğitimlere eksiksiz katılımlarını taahhüt ediyor olmaları gerekiyor.  Eğitimin yedi oturumuna da katılım gösteren örgüt temsilcilerine katılım belgesi verilecektir.

Eğitime başvuracak örgütlerin;

  • Hak temelli bir yaklaşımla en az 3 yıldır çalışma yürütüyor olması

  • Savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmiş olması,

  • Ulusal ya da uluslararası örgütlerle veya kamu kurumlarıyla işbirliği yapmış olması,

  • Çalışma alanında büyük ya da küçük ölçekli bir araştırma faaliyetini gerçekleştirmiş ya da bu tür faaliyete katkı sunmuş olması gerekmektedir.

Örgüt adına eğitime katılımcı olarak başvuracak kişilerin ise;

  • Örgütün herhangi bir organında görev alması veya profesyonel çalışanı olması,

  • Eğitimlerde kazanılan bilgiyi örgüte aktarabilecek niteliğe  sahip olması,

  • Sivil toplum örgütleriyle çalışma tecrübesine sahip olması,

  • Sivil toplumla ilgili eğitimlere katılmış olması gerekmektedir.

Eğitimlere açık çağrı sonrasında yukarıdaki kriterlere uyan 20 STÖ temsilcisi davet edilecektir.

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 21 Eylül Cuma günü saat 18.00’e kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim sonuçları 5 Ekim Cuma günü e-posta yoluyla açıklanacaktır.  11 Ekim 2018  tarihinde  online ortamda katılımcı örgütlerle bir buluşma gerçekleştirilecektir. Eğitim dizisinin ilki ise 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Başvuru Formu

Sorularınız için stok@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.