Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STÖ- Akademi İşbirliği İçin Finansal Desteğimiz Devam Ediyor

Güncelleme Tarihi 14.06.2019

Avrupa Birliği tarafından desteklenen  ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak Merkezi, Türkiye’deki STÖ'ler ve akademi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek hedefiyle yürüttüğü çalışmalara STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı başvuruları devam ediyor. 

STÖ Kaynak Merkezi, STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı’nda sivil toplum örgütlerinin akademi ile işbirliği içerisinde yürütecek faaliyetlere ayni destek sağlıyor. 

Hak temelli yaklaşımla çalışma yürüten STÖ’lerle akademi arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla tasarlanan destek programının toplam bütçesi 90 bin Avro. olurken, program kapsamında azami destek miktarı ise 3 bin Avro.

Başvuru Formu

Sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri ve daha yetkin kurumlar olarak işlemesini sağlamak amacıyla örgütlerin kurumsal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılması hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak Merkezi, bu programda akademik alandaki kuramsal ve saha çalışmalarının sivil toplum örgütleri için ulaşılabilir olmasını ve sivil toplum örgütlerinin yürütmekte olduğu faaliyetlerin akademik çalışmalarla desteklenmesini sağlamayı hedefliyor.

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı'nın detayları için lütfen aşağıdaki dökümanları indiriniz.

Sorularınız için stoakademi@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.