TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STÖ Kaynak Merkezi Kapasite Güçlendirme Eğitimleri "Temel Kavramlar: Sivil Toplumun Yapı Taşları" Başlığıyla Devam Ediyor

Güncelleme Tarihi 13.07.2020

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında kapasite güçlendirme eğitimlerine "Temel Kavramlar: Sivil Toplumun Yapı Taşları" eğitimiyle devam ediyoruz. 

"Temel Kavramlar: Sivil Toplumun Yapı Taşları" eğitimi, COVID-19 salgınına dönük çeşitli önlem ve düzenlemeler doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemleriyle düzenlenecek.

Bu çerçevede karma (senkron ve asenkron) çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilecek. STÖ’lerin sivil toplumda yürüttükleri çalışmalarda karşılaştıkları katılım, örgütlenme, hak temelli olma gibi kavramlar, yaklaşımlar, tarihsel ve güncel tartışmalar konusunda birikim sahibi olmasına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitimler 15-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında belirli saat aralıklarında düzenlenecek. 

Tarihler ve saat bilgileri şöyle; 

15 Temmuz: 11:00-17:00

16 Temmuz: 11:00-14.00

17 Temmuz: 15:00-18:00

Eğitim detayları ise şöyle; 

  • Eğitimlere kabul edilen katılımcıların üç gün boyunca tüm oturumlara katılmaları beklenecek;
  • Eğitimlerde tüm katılımcı ve uzmanların buluşacağı eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) oturumlar olacak;
  • Eş zamanlı (senkron) oturumlar için zoom çevrimiçi toplantı uygulaması; 
  • Eş zamanlı olmayan (asenkron) eğitim içerikleri için STGM youtube kanalı üzerinden eğitimlere özel video kayıtları;
  • Eğitim sırasında gerçekleşecek değerlendirmeler için mentimeter uygulaması kullanılacaktır.
  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 25-30 kişi aralığında tutulacaktır. 
  • Eğitimlere her örgütü temsilen bir kişi kabul edilecektir.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim başvuru sonuçları 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü e-posta yolu ile açıklanacaktır. Başvurunuzun etkin biçimde değerlendirilebilmesi için formu eksiksiz biçimde doldurulması gerekmektedir. 

STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli, hak temelli* çalışma yürüten STÖ'lere öncelik veriyor. Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinin cinsiyet kimliğinin kadın olması, STÖ'nün yakın zamanda kurulmuş ve hak temelli çalışmalar yürütüyor olması tercih sebeplerinden olacaktır.

Eğitimlerimizi en geniş kitlelere ulaştırabilmek kaygısıyla, eğitimlerde STGM eğitim ve desteklerinden daha önce hiç faydalanma olanağı bulamamış STÖ’lerden temsilcilere fırsat sunmayı hedefliyoruz.

STÖ temsilcilerine dijital eğitim katılım belgesinin üç gün boyunca eğitim oturumlarına tam katılım göstermeleri durumunda ulaştırılacağını belirtmek isteriz.

 BAŞVURU FORMU

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*"Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler."

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.