Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

“STÖ Yönetimi” Samsun Eğitimine Başvurular Başladı

Güncelleme Tarihi 11.10.2018

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM tarafından yürütülen STÖ Kaynak Merkezi Projesi, kapasite güçlendirme eğitimlerine devam ediyor. STÖ Kaynak Merkezi, 05-07 Ekim 2018 tarihleri arasında Samsun’da  “STÖ Yönetimi” eğitimi gerçekleştirecek. Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 19 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve sürdürülebilirliklerini artırmayı hedefleyen eğitimde iyi yönetişim yöntemleri, kaynak geliştirme modelleri, örgüt içi demokrasi, iletişim, şeffaflık, izleme mekanizmaları ve gönüllü yönetimi gibi konular ele alınacak. Örgütsel gelişim analizi için çeşitli araçların tanıtılacağı eğitimde STÖ’lerin yönetim ve kaynak geliştirme kapasitelerine katkı sunmak hedefleniyor.

“STÖ Yönetimi” eğitimi 05-07 Ekim 2018 tarihlerinde, Cuma-Pazar günleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek. Samsun ve çevre illerinden tüzel kişiliğe sahip STÖ’lerin katılım gösterebileceği eğitimlere her STÖ’den en fazla iki kişi kabul edilecek.

Üç gün sürecek olan eğitimin ilk gününde, vizyon ve misyon kavramları konuşulacak ve bu kavramlar çerçevesinde  katılımcı STÖ’lerin hedef değerlendirmeleri yapılacak. Ayrıca, paydaşlar ve hedef grup kavramları ile STÖ’lerde iletişim konusuna odaklanılacak. Gönüllülerle çalışma ve gönüllü yönetiminin konuşulacağı ikinci günde, STÖ’lerin mevcut kapasite ve kaynaklarını değerlendirirken kullanabilecekleri yöntemler de paylaşılacak. Eğitimin son gününde ise yıllık beyanname, tüzük değişikliği, genel kurul toplanması vb. konulardaki yasal yükümlülükleri ve mevzuat üzerine bilgilendirme yapılacak ve örgütlerin hangi araçlarla kaynak geliştirebileceği de konuşulacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 19 Eylül Çarşamba günü saat 17.00ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 24 Eylül Pazartesi günü e-posta ile bilgilendirilecektir.

Başvuru Koşulları

  • Eğitime Samsun, Sinop, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Bayburt, Ordu, Kastamonu, Tokat ve Amasya  illerinde kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

  • Eğitime her bir örgütü temsilen en fazla iki kişi kabul edilecektir. Bu nedenle eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin  tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

  • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin yönetim ve karar organlarında görev yapması tercih sebebidir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin  etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.

  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik vermektedir.

  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.

  • Eğitime Samsun dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Formu

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.