TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STÖ'ler için İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi İçin Başvurular Açıldı

Güncelleme Tarihi 14.11.2019

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında 27-29 Kasım 2019 tarihleri arasında  İzmir’de "STÖ'ler için İletişim ve Halkla İlişkiler" eğitimi düzenlenecek.  

Ne Amaçlıyoruz?

“STÖ’ler için İletişim ve Halkla İlişkiler” Eğitimi için amaçlarımız

 • Sivil toplum örgütlerinin iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirme
 • Sivil toplum örgütlerinin hedef grup ve paydaşlarını tespit etme becerilerini desteklemek
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını yaygınlaştırmak ve duyurmak için yerel ve ulusal medyayı nasıl daha etkin kullanabileceklerine ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmak
 • Sivil toplum örgütlerinin internet ve yeni medya araçlarının kullanım teknikleri konusunda yetkinleşmelerini desteklemek.

Kim?

 • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik verir.
 • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacak.
 • Eğitime, Manisa, İzmir, Aydın, Uşak, Denizli, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Muğla, Balıkesir, Bilecik ve Bursa illerinde, hak temelli* çalışma yürüten STÖ’lerden  temsilciler başvurabilirler. Eğitime her STÖ’den iki kişi kabul edilecek. 
 • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir.
 • Eğitime her bir örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. Bu nedenle eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin de tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur. 
 • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin örgütlerinin iletişim alanında çalışıyor olması tercih sebebidir.

Ne Zaman? Nerede?

 • "STÖ'ler için İletişim ve Halkla İlişkiler" eğitimi 27-29 Kasım 2019 tarihlerinde İzmir’de 3 tam gün olarak gerçekleşecek. 
 • Eğitime İzmir dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.
 • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
 • Eğitime başvurusu kabul edilen STÖ temsilcilerinin, örgütlerinden ıslak imzalı yetki belgelerini STGM’ye iletmeleri istenecektir.

Nasıl?

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 8 Kasım Cuma günü saat 17.00’ye kadar aşağıda linki bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor. Eğitim katılımcıları 15 Kasım Cuma günü e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Başvuru Formu

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*"Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler."

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.