TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STÖ’lerde Stratejik Planlama Eğitimi Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 14.03.2019

STGM’nin yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında “STÖ’lerde Stratejik Planlama” eğitimi düzenlenecek. 

27-29 Mart 2019 ve 1-3 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan eğitimlere başvuru için son tarih 8 Mart Cuma günü saat 17.00. İki farklı tarihte aynı içerikle gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak isteyen STÖ temsilcileri iki tarih aralığından kendileri için uygun olanına başvurabilirler.

Üç gün sürecek olan eğitimin birinci gününde sivil toplumun değişimle ilişkisi ve değişim teorisi konuşulacak ve stratejik planlamanın tanımı ve işleviyle hazırlık sürecinin nasıl olması gerektiğinden bahsedilecek. Eğitimin ikinci gününde; sorun analizi, paydaş analizi ve SWOT analizi, stratejik amaç ve hedef belirleme süreçleri tartışılacakken, üçüncü günde ise stratejik planla uyumlu bir eylem planının nasıl hazırlanabileceğine ilişkin ipuçları paylaşılacak ve stratejik planda bütçe ile izlemenin önemi üzerine konuşulacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 8 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 15 Mart Cuma günü e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir. Lütfen başvuru formuna e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz. 

Başvuru Koşulları

  • Eğitime kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları vb. alanlarda çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
  • Eğitime her örgütü temsilen en fazla bir kişi kabul edilecektir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
  • Eğitime bir örgüt adına bir başvuru kabul edilecektir. Aynı örgüt adına birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Eğitime kabul alınması durumunda, iki yönetim kurulu üyesinin imzaladığı görevlendirme yazısının tarafımıza ulaşması beklenmektedir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.
  • Eğitime davet edildiği halde herhangi bir neden göstermeden katılmayanlar ya da 3 tam gün katılım göstermeyenler başka herhangi bir eğitime kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik vermektedir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.

Başvuru Formu

Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.