TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Tebliğ Çağrısı: 21. Yüzyılda Ermeni Kimliğine Eleştirel Yaklaşımlar

Güncelleme Tarihi 15.05.2016

Hrant Dink Vakfı ve Hamazkayin Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği, 7-8 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da ‘21. Yüzyılda Ermeni Kimliğine Eleştirel Yaklaşımlar: Kırılganlık, Direnç ve Dönüşüm’ başlıklı, akademik bir konferans düzenlemektedirler.

hrant dink vakfı logo
Hrant Dink Vakfı ve Hamazkayin Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği, 7-8 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da ‘21. Yüzyılda Ermeni Kimliğine Eleştirel Yaklaşımlar: Kırılganlık, Direnç ve Dönüşüm’ başlıklı, akademik bir konferans düzenlemektedirler.

Ermeni kimliğine yönelik geleneksel yaklaşımlar yeni disiplinlerarası çalışmalarla sorunsallaştırılmaktadır. Ermeni kimliğine dair baskın ve ‘monolitik’ anlayışlar, toplumların yaşadıkları çevrelerin birbirinden farklı oluşu, içsel farklılıkları, kuşak farklılıkları ve kimliğin oluşumunda ortak belleğin oynadığı rolün yeniden kavramsallaştırılması nedeniyle sorgulanmaktadır. Konferansta ele alınacak belli başlı konular aşağıdaki gibidir:
  • Ermenilerin üzerine ortak kimlik inşa ettikleri tarihsel arkaplan;
  • Güncel Ermeni kimliklerinin ana özellikleri ve zaman-mekânsal boyutları;
  • Ortak kimliğin sürdürülmesinde soykırım sonrası ‘mağduriyet’in ve soykırım inkârının rolü;
  • Kırılganlık;
  • Kimliğe ilişkin konularda kilise, siyasi parti, okul, müze gibi Ermeni kurumlarının ve Ermenistan devletinin rolü;
  • Kimliğin oluşmasında sınıf, din, cinsiyet ve yaşın siyaseti;
  • Türkiye’de ve diaspora topluluklarında asimilasyon, inkâr, dahil olma veya hariç tutulma biçimleri;
  • Sürgün ve katliamlardan güncel göç ve göçmen krizine, Ortadoğu’da yaşanan şiddetin Ermeni kimliğine etkileri;
  • Ermeni kimliğinin gelişim, değişim, sürdürülme ve ifade edilmesinde sanat, edebiyat, dil ve estetiğin biçimleri ve kullanımı;
  • Ermeni kimliğine ilişkin konu ve sorunlar; Müslümanlaştırılmış Ermeniler gibi Ermeni kimliğinin geleceğinin bir parçası olarak ortaya çıkmakta olan yeni terim ve parametreler ile ihtiyaç duyulan yeni araştırma alanları.
Bu konferansın amacı, günümüzde Ermeni kimliğine getirilmiş olan farklı yaklaşımları ve bu yaklaşımların kimlik araştırmaları ile ilişkisini tartışmaktır. Bu sebeple, Ermeni kimliğine getirilecek eleştirel, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bakış açısı tercih sebebidir. Ayrıca, Ermeni kimliği çalışmalarının güncel dinamiklerine, olası ve gelecek istikameti bakımından odaklanan çalışmalara ait başvurular özellikle davet edilmektedir. 

Toplantının dilleri Ermenice, İngilizce ve Türkçe olacaktır. Eş zamanlı çeviri yapılacaktır. Başvurular her üç dilde yapılabilir. Sunumlar 20 dakika uzunluğunda olacak ve her oturumun ardından soru-cevap bölümüne vakit ayrılacaktır. Konferans Hrant Dink Vakfı web sitesinden (www.hrantdink.orgcanlı yayınlanacaktır. Sunulacak çalışmalar, Hrant Dink Vakfı Yayınları tarafından konferans tebliğleri kitabı olarak yayımlanacaktır. İstanbul dışından katılımcıların ulaşım ve konaklama masraflarını, bağlı oldukları kurumlardan karşılayamadıkları takdirde, belirtmelerini rica ederiz.

Konferansa katılmak isteyen araştırmacıların özgeçmişleri ile birlikte 250 kelimelik araştırma özetlerini karunozcelik@hrantdink.org adresine göndermeleri rica olunur. Katılım için son başvuru tarihi 15 Haziran 2016’dır. 
 
Bilim Kurulu
Hülya Adak (Türkiye)
Aida Boudjikanian (Kanada)
Khatchik DerGhougassian (Arjantin)
Ferhat Kentel (Türkiye)
Ohannes Kılıçdağı (Türkiye)
Haroutiun Kurkjian (Yunanistan)
Lalai Manjikian (Kanada)
Ardaşes Margosyan (Türkiye)
Khatchig Mouradian (ABD)
Anna Ohannessian-Charpin (Fransa)
Günay Göksu Özdoğan (Türkiye)
Razmik Panossian (Portekiz)
Rubina Peroumian (ABD)
Vahé Tachjian (Almanya)
Arman Yeghiazaryan (Ermenistan)
Arus Yumul (Türkiye)
 
Organizasyon Komitesi
Hülya Adak
Sibel Asna
Delal Dink
Lilit Galstyan
Nayat Karaköse
Ferhat Kentel
Vahakn Keşişyan
Ohannes Kılıçdağı
Karun Özçelik
Viken Tufenkjian
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.