Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Teklif Çağrısı: Mülteci ve Göçmen Kadınların Adalete Nasıl Ulaşacağı Konusunda Farkındalık Yaratma Çalışmalarının Uygulamaya Konulması

Güncelleme Tarihi 22.12.2017

UN Women sivil toplum ve kadın örgütlerine yönelik ”Batı Balkanlarda ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Ermesi: Normların Uygulanması, Düşünüşü Değiştirmek” bölgesel programın Türkiye bileşeni kapsamında Mülteci ve göçmen kadınların adalete nasıl ulaşacağı konusunda teklif çağrısı başlatıyor. Program Batı Balkanlar’da ve Türkiye’deki kadın gruplarına odaklanarak kadınlara karşı cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddete son vermeyi amaçlıyor.

un women

Katılımcıların gerekli tüm başvuru belgelerini  28 Aralık 2017’ye kadar tek bir e-posta ile eca.evawproject@unwomen.org e-posta adresine göndermelerini rica ederiz.

Başvuru belgeleri ve detaylı bilgi için tıklayınız

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.