TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye'de Gençlerin Katılımı

Güncelleme Tarihi 06.02.2014

Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi’nin amacı, genç yurttaşların ve gençler ile çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kamusal tartış̧malara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmektir. Aynı zamanda, gençlerin toplumsal katılımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık eliyle gerçekleştirilen Tü̈rkiye’de Gençlerin Katılımı Araştırması toplumsal, siyasal ve ekonomik katılım boyutlarının üçünün birden de keşişim noktalarına odaklanan ve genç yurttaşların toplumsal, siyasal ve ekonomik katılımına yönelik tartışma zeminini oluşturan bir saha araştırması olarak kurgulandı.

Gençlerin Katılımı Araştırması ve bu araştırmadan elde edilen bulgu ve değ̆erlendirmeleri gençlerin katılım ve özerkliği üzerine yapılan tartışmalara ve gençlikle ilgili STK ve kamu kurumlarının çalışmalarına katkıda bulunması umuluyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.