TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye'de Sivil Hayat

Güncelleme Tarihi 20.07.2010
Türkiye'de Sivil Hayat

Yazar : Şeyhmus Diken
Yayın Tarihi : Nisan 2005

Şeyhmus Diken'in hazırladığı Türkiye'de Sivil Hayat kitabı, kırkın üzerinde sivil toplum örgütüyle, çoğunlukla yüz yüze görüşmeler yapılarak oluşturuldu. Görüşülen kurumların kendilerini nasıl tanımladığı, hedef kitlelerine ulaşmada zorluk yaşayıp yaşamadığı, devletle olan diyalogları, diğer sivil toplum örgütleriyle ilişkileri, Avrupa Birliği sürecine nasıl yaklaştıkları, Türkiye'de sivil toplumculuğun geçmişi ve bugünü hakkındaki fikirleri gibi ana soruların yanında, her örgütün ilgi alanlarıyla ilgili sorularla görüşmeler derinleştirilmeye çalışıldı.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.